PASI SCORE VOOR PSORIASIS home ICD10: n.v.t.

De PASI (Psoriasis Area and Severity Index) is een score lopend van 0 tot 72 die gebruikt wordt voor het objectiveren van de ernst van psoriasis in klinische studies. De PASI score is bewerkelijk, het vergt ervaring en wat rekenwerk; het is niet iets wat je zomaar even doet tijdens een poli.

Voor het uitrekenen van de PASI wordt het lichaam onderverdeeld in 4 delen: hoofd, armen, romp en benen. Vervolgens wordt globaal het oppervlak geschat wat is aangedaan in dat gedeelte van het lichaam (dus als percentage van dat gedeelte). Voor het aangedane oppervlak (O) wordt een score gebruikt van 0 tot 6 (0% = 0, 1-9% = 1, 10-29% = 2, 30-49% = 3, 50-69% = 4, 70-89% = 5, 90-100% = 6). De volgende stap is het toekennen van een score aan de psoriasis plekken in deze gebieden, waarbij apart gescoord wordt de roodheid (R), de dikte ofwel induratie (D) en de schilfering (S) op een schaal van 0-4 (0 = geen (none), 1 = enig (slight), 2 = matig (moderate), 3 = ernstig (severe), 4 = zeer ernstig (very severe). Vervolgens worden de scores voor roodheid, schilfering en dikte bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de score voor oppervlak. Dus (R+S+D) x O. Dit wordt apart gedaan voor hoofd (10% van totale lichaamsoppervlak), armen (20%), romp (30%) en benen (40%). Vervolgens worden de subscores voor hoofd, armen, romp en benen vermenigvuldigd met respectievelijk 0.1, 0.2, 0.3 en 0.4 en bij elkaar opgeteld.

De totale PASI is dan: hoofd (R+D+S) x O x 0.1 + armen (R+D+S) x O x 0.2 + romp (R+D+S) x O x 0.3 + benen (R+D+S) x O x 0.4.

Voor het uitrekenen van de PASI kan men gebruik maken van bijgevoegde PASI Excel sheet. Er bestaan ook websites met uitleg over de PASI, waarin ook rekenmodules zijn opgenomen:

 - www.pasitraining.com
 - www.pasi.corti.li


Referentie schalen voor PASI erytheem, induratie en schilfering scores:

Erytheem PASI 0 Induratie PASI 1 Schilfering PASI 0
erytheem 0 induratie, dikte 0 schilfering 0

Erytheem PASI 0 Induratie PASI 1 Schilfering PASI 0
erytheem 1 induratie, dikte 1 schilfering 1

Erytheem PASI 0 Induratie PASI 1 Schilfering PASI 0
erytheem 2 induratie, dikte 2 schilfering 2

Erytheem PASI 0 Induratie PASI 1 Schilfering PASI 0
erytheem 3 induratie, dikte 3 schilfering 3

Erytheem PASI 0 Induratie PASI 1 Schilfering PASI 0
erytheem 4 induratie, dikte 4 schilfering 4


De British Association of Dermatologists heeft het volgende formulier ontworpen om de PASI scores op in te vullen (PDF):
PASI score



Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid