PROTOPIC (TACROLIMUS) home ICD10: n.v.t.

Protopic (tacrolimus) zalf is sinds november 2002 geregistreerd in Nederland (zalf 0.1 en 0.03%, tubes à 30/60 g, bevat paraffine, witte bijenwas, en propyleencarbohydraat). tacroclimus is een lokaal immunosuppresivum, remt cytokinesynthese in T-cellen. De sterkte is vergelijkbaar met een klasse II-III corticosteroïd. Veroorzaakt geen huidatrofie. Goed alternatief bij patiënten met steroïdangst, cutane atrofie, of allergie voor steroïden. In het begin, vooral de eerste 5 dagen, kan Protopic wat branden direct na het aanbrengen. Dit verdwijnt vanzelf.

Protopic (tacrolimus) zalf
Protopic (tacrolimus)


Indicatie: matig tot ernstig atopisch eczeem bij volwassenen en kinderen (alleen bij kinderen >2 jaar onderzocht), die niet reageren op conventionele therapie of die niet verdragen. Contra-indicaties: allergie voor tacrolimus of macroliden (azithromycine, clarithromycine, erytromycine). Bijwerkingen: irritatie (vooral eerste week), jeuk, branderigheid, erytheem, hyperesthesie, tintelingen, verergering of ontstaan infecties (folliculitis, acne, herpes), flushing bij alcoholgebruik, lymfadenopathie. Waarschuwingen/Voorzorgen: Voorzichtig bij verstoorde huidbarrière (erytrodermie, Netherton syndroom). Niet bij geïnfecteerd eczeem of geïnfecteerde wondjes, infecties eerst behandelen. Niet onder occlusie. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Niet tijdens zwangerschap of borstvoeding. Niet vaccineren tijdens Protopic gebruik, pas na 28 dagen pauze (DKTP/influenza 14 dagen). Niet teveel in de zon; niet combineren met lichttherapie. Dosering: beginnen met 2 dd 0.1% gedurende 3 weken, daarna zomogelijk 2 dd 0.03%, vervolgens 1 dd. Kinderen 2 dd 0.03% gedurende 3 weken, daarna 1 dd. Proactief smeren: dun maar alle gebieden, en doorgaan tot huid vollledig tot rust is gekomen. In begin volhouden, pas na 2 weken werking beoordelen.
 
Off-label indicaties:
Sinds de introductie van Protopic in 2002 (door Fujisawa) is het aantal off-label indicaties sterk gegroeid, maar Protopic is alleen geregistreerd voor atopisch eczeem. Het werkt in principe bij alle indicaties waarbij ook lokale corticosteroïden werken, maar vooral in situaties waarbij de huidbarrière verstoord is, en op mucosa. Ook wordt het genoemd bij granulomateuze huidafwijkingen. De evidence achter deze toepassingen is van een lager niveau (case series).
 
Off-label toepassingen van Protopic:
- dermatitis perioralis
- lichen planus mucosa
- aften
- pruritus vulvae
- pityriasis alba
- seborroïsch eczeem
- acrovesiculeus eczeem
- chronische actinische dermatitis
- graft versus host disease
- vitiligo
- lichen sclerosis
- psoriasis inversa
- psoriasis pustulosa
- parapsoriasis (superficial scaly dermatitis)
- pyoderma gangrenosum
- erosive pustular dermatosis of the scalp
- cutane Crohn
- ulcera o.b.v. vasculitis
- bulleus pemfigoïd
- pemphigus vulgaris
- pemphigus foliaceus
- dermatomyositis
- M. Hailey-Hailey
- rosacea
- morfea
- CDLE
- pityriasis lichenoïdes
- reticulaire erythemateuze mucinosis
- erythema annulare centrifugum
- eosinofiele folliculitis
- folliculitis decalvans
- prurigo nodularis
- granuloma faciale
- sarcoïdose
- granuloma annulare
- necrobiosis lipoïdica
- lichen nitidus
  
Zie ook patiëntenbijsluiter (PDF)


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid