PUSTULOSIS home ICD10: L08.04

Met pustulosis wordt bedoeld een huidaandoening bestaande uit meerdere pustels. Een pustel of puist is een kleine (< 1 cm), zichtbare, met purulent vocht of pus gevulde holte in de huid. Een pustel kan folliculair zijn en niet-folliculair, steriel of niet-steriel, solitair of multipel. Zie voor de DD van folliculaire pustels onder de efflorescenties (pustula) en onder folliculitis. Zie ook onder pustels en vesiculopustels bij neonaten. Voorbeelden van steriele pustels zijn pustulosis palmoplantaris, psoriasis pustulosa generalisata, pustuleuze toxicodermie, AGEP. Voorbeelden van niet-steriele pustels zijn S. aureus folliculitis, Pseudomonas folliculitis (besmette whirlpool, whirlpool dermatitis), Pityrosporon folliculitis.

Pustulosis palmoplantaris Pustulosis palmoplantaris Pustulosis palmoplantaris
pustulosis palmoplantaris pustulosis palmoplantaris pustulosis palmoplantaris
  
 
Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

21-02-2016 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid