SEPSIS home ICD10: A41.9

Bloedvergiftiging door infectie met bacteriën. De symptomen zijn (hoge) koorts, zeer ziek zijn, tensiedalingen, snelle pols. Soms verspreid over het lichaam erythemateuze macula of nodi, ecthyma, necrosen, vasculitis. De diagnose wordt gesteld op het klinisch beeld en bloedkweken. Het resultaat van bloedkweken kan niet worden afgewacht, direct starten met antibiotica.

Onbekende verwekker
Buiten het ziekenhuis opgelopen:
R/ Cefuroxim iv 3 dd 1500 mg 7 tot 10 dagen.
R/ Ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg 7 tot 10 dagen.
R/ Cefotaxim iv 4 dd 1000 mg 7 tot 10 dagen.
R/ Amoxicilline / clavulaanzuur iv 4 dd 1000/200 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg.

Binnen het ziekenhuis opgelopen:
R/ Cefuroxim iv 3 dd 1500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.
R/ Ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.
R/ Cefotaxim iv 4 dd 1000 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.
R/ Piperacilline / tazobactam iv 3 dd 4000/500 mg 7 tot 10 dagen.

Sepsis bij neutropenie:
R/ Piperacilline / tazobactam iv 3 dd 4000/500 mg 7 tot 10 dagen.
R/ Piperacilline / tazobactam iv 3 dd 4000/500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.
R/ Imipenem + cilastine iv 4 dd 500 mg 7 tot 10 dagen.
R/ Meropenem iv 3 dd 1000 mg 7 tot 10 dagen.

Sepsis bij centrale lijn:
R/ Flucloxacilline iv 6 dd 1 g + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg.
R/ Vancomycine iv 2 dd 1000 mg 2dd + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg.
R/ Cefazoline iv 4 dd 1 g 4dd + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg.
R/ Cefuroxim iv 3 dd 1500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg.

Sepsis met tractus digestivus als vermoedelijke bron:
R/ Cefuroxim iv 3 dd 1500 mg + metronidazol iv 3 dd 500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 5 tot 7 dagen.
R/ Ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg + metronidazol iv 3 dd 500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 5 tot 7 dagen.
R/ Cefotaxim iv 4 dd 1000 mg + metronidazol iv 3 dd 500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 5 tot 7 dagen.
R/ Amoxicilline / clavulaanzuur iv 4 dd 1000/200 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 5 tot 7 dagen.
R/ Piperacilline / tazobactam iv 3 dd 4000/500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.

Sepsis met tractus urogenitalis als vermoedelijke bron:
R/ Amoxicilline iv 4 dd 1000 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.
R/ Cefuroxim iv 3 dd 1500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.
R/ Ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg 10-14 dagen.
R/ Cefotaxim iv 4 dd 1000 mg 10-14 dagen.
R/ Amoxicilline / clavulaanzuur iv 4 dd 1000/200 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.
R/ Ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg 10-14 dagen + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.
R/ Cefotaxim iv 4 dd 1000 mg 10-14 dagen + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.
R/ Ciprofloxacine po 2 dd 500 mg 10-14 dagen


Gerichte therapie op grond van geïsoleerde verwekker zodra mogelijk, en volgens onderstaande adviezen:
S. aureus:
R/ Flucloxacilline iv 4-6 dd 1 g.

Enterococcen:
R/ Vancomycine iv 2 dd 1000 mg 1 tot 2 weken
R/ Amoxicilline iv 6 dd 1000 mg 1 tot 2 weken (indien niet resistent voor amoxicilline).

Pseudomonas:
R/ Ceftazidim iv 3 dd 2000 mg + tobramycine iv 1 dd 5 mg/kg 10 tot 14 dagen.
R/ Piperacilline iv 3 dd 4000 mg + tobramycine iv 1 dd 5 mg/kg 10 tot 14 dagen.

Bacteroïdes fragilis (bijv. bij darmprocessen, stase, blind loop syndroom):
R/ Amoxicilline iv 4 dd 1000 mg + metronidazol iv 3 dd 500 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 10-14 dagen.

Listeria monocytogenes:
R/ Amoxicilline iv 6 dd 2000 mg 3 tot 6 weken.
R/ Cotrimoxazol (trimethoprim + sulfamethoxazol) iv 2 dd 960 mg 3 tot 6 weken bij penicillineallergie.

Streptococcus pyogenes (groep A):
R/ Benzylpenicilline iv 6 dd 1 milj E + clindamycine iv 3 dd 600 mg minimaal 7 dagen.
R/ Cefuroxim iv 3 dd 1500 mg + clindamycine iv 3 dd 600 mg minimaal 7 dagen.

Neisseria meningitis:
R/ Benzylpenicilline iv 6 dd 2 milj. IU 7 dagen. Bij penicilline resistentie:
R/ Ceftriaxon iv 2 dd 2000 mg 7 dagen.
R/ Cefotaxim iv 6 dd 2000 mg 7 dagen.
Meningococcensepsis is een gevaarlijk beeld dat snel aan de huidafwijkingen moet worden herkend en adequaat behandeld.

Haemophilus influenza:
R/ Ceftriaxon iv 2 dd 2000 mg 7 dagen.
R/ Cefotaxim iv 6 dd 2000 mg 7 dagen.
R/ Amoxicilline iv 6 dd 2 g 7 dagen indien amoxicilline gevoelig.

Salmonella:
R/ Ciprofloxacine iv 2 dd 400 mg 14 dagen.
R/ Ceftriaxon iv 1 dd 2000 mg 14 dagen.

Klebsiella:
R/ Cefotaxim iv 4 dd 1000 mg + gentamycine iv 1 dd 5 mg/kg 7 tot 10 dagen.

Clostridium difficile:
R/ Metronidazol iv 3 dd 500 mg

E. coli:
R/ Ceftriaxon iv 2 dd 2000 mg.
R/ Cefotaxim iv 6 dd 2000 mg
R/ Meropenem iv 3 dd 2 g.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

28-04-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid