SEBACEOMA (EPITHELIOMA SEBACEUM) home ICD10: D23.9

Een sebaceoma is een benigne tumor uitgaande van de talgklieren, opgebouwd uit basaloïde cellen en rijpe sebocyten. Een oudere naam hiervoor is epithelioma sebaceum (carcinoma sebaceum adenomatoides, carcinoma sebaceum basocellulare, sebaceous epithelioma). Het begrip epithelioom wordt echter niet zo vaak meer gebruikt omdat het een onduidelijke term is, waarmee soms carcinomen worden bedoeld maar soms ook benigne huidtumoren. Epithelioma sebaceum kan duiden op een goed gedifferentieerd talgkliercarcinoom (sebaceous carcinoma), maar ook op een basaalcelcarcinoom met talgklierdifferentiatie, of andere sebaceous proliferations of uncertain potential.

In plaats van epithelioma sebaceum kan beter de term sebaceoma worden gebruikt. Hiermee wordt bedoeld een benigne tumor uitgaande van de talgklier. Een andere benigne tumor uitgaande van de talgklier is het talgklieradenoom (sebaceous adenoma). Beide tumoren lijken erg op elkaar; de term sebaceoma wordt gebruikt voor tumoren met > 50% basaloïde cellen, en de term sebaceous adenoma voor tumoren met < 50% basaloïde cellen.

De meeste tumoren uitgaande van de talgklier zijn benigne (sebaceous adenoma en sebaceoma). Er zijn ook basaalcelcarcinomen met een talgklier differentiatie, deze zijn alleen lokaal invasief en worden behandeld als een basaalcelcarcinoom. En er zijn maligne talgkliercarcinomen die zich gedragen als een plaveiselcelcarcinoom (sebaceous carcinoma). Zie ook onder adnextumoren.

De drie varianten sebaceous adenoma, sebaceoma en sebaceous carcinoma kunnen tegelijkertijd en in grote aantallen voorkomen bij het Muir-Torre syndroom.

Sebaceous adenomas bij het Muir-Torre syndroom Sebaceous epithelioma bij het Muir-Torre syndroom Talgkliercarcinoom
sebaceous adenoma sebaceoma sebaceous carcinoma

Sebaceous epithelioma Sebaceous epithelioma Sebaceous epithelioma
sebaceoma sebaceoma sebaceoma

Talgkliercarcinoom Talgkliercarcinoom Talgkliercarcinoom
talgkliercarcinoom talgkliercarcinoom talgkliercarcinoom


PA sebaceoma:
Tumor uitgaande van talgklier met > 50% basaloïde cellen. De cellen hebben een gevacuoliseerd cytoplasma, passend bij sebaceuze cellen.

Histologie sebaceoma
ingescande coupe (zoom)


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 D23.9 Overige benigne neoplasma van huid, niet gespecificeerd: sebaceoma (epithelioma sebaceum)
ICD10 D23.9 Other benign neoplasms of skin, unspecified: sebaceoma (epithelioma sebaceum)
SNOMED 403933005 Sebaceoma of skin
DBC 3 spacer Benigne tumoren

ICD10 D23.9 Overige benigne neoplasma van huid, niet gespecificeerd: sebaceous adenoma (talgklieradenoom)
ICD10 D23.9 Other benign neoplasms of skin, unspecified: sebaceous adenoma
SNOMED 307598005 Sebaceous adenoma of skin
DBC 3 spacer Benigne tumoren