UVB LICHTTHERAPIE (FOTOTHERAPIE) home ICD10: n.v.t.

Lichttherapie (fototherapie, UVB, PUVA, UVA1) wordt sinds decennia toegepast bij de behandeling van huidziekten zoals psoriasis, atopisch eczeem, pruritus, cutaan T-cel lymfoom (m.n. mycosis fungoides) e.a. dermatosen (zie onderstaande tabel). Lichttherapie wordt vaak gestart als de dermatose niet met lokale corticosteroïden onder controle te krijgen is, of te uitgebreid is (bijvoorbeeld psoriasis guttata), of bij bijwerkingen van lokale steroïden. En in situaties waarin systemische therapie niet mogelijk is of niet wenselijk (bijvoorbeeld zwangerschap(wens) en lactatie, of vaderwens en geen veilige systemische medicatie mogelijkheden, of bij een patiënt die het nog niet aandurft om systemische medicatie te gaan gebruiken).

Lichttherapie is internationaal een erkende behandelmodaliteit voor atopisch eczeem, vast onderdeel van dagbehandeling voor psoriasis en eczeem, en soms de enige veilige behandeloptie, bijvoorbeeld bij zwangeren. Maar vreemd genoeg hebben de Nederlandse zorgverzekeraars de vergoeding voor atopisch eczeem in 2020 beëindigd, met als onderbouwing dat er twijfels over de effectiviteit zouden zijn, zonder overigens daarvoor de evidence aan te leveren. Om dit terug te draaien wordt er in Nederland een gecontroleerde studie uitgevoerd naar UVB therapie voor atopisch eczeem (de update trial) en wordt UVB therapie nadrukkelijker opgenomen in de nieuwe Nederlandse en Europese richtlijnen voor de behandeling van atopisch eczeem. Zie ook de leidraad lichttherapie van de NVDV uit 2020.

Indeling van ultraviolet (UV) licht / straling naar golflengte (nanometer):
Korte golflengte UV UVC 100 - 280 nm
Intermediaire golflengte UV UVB 280 - 315 nm
Lange golflengte UV UVA 315 - 400 nm
UVA2 320 - 340 nm
UVA1 340 - 400 nm


De eerste UVB lichtkasten bevatten UVB lampen die een breed spectrum aan UVB licht uitzenden (280-315 nm), met ook meer bijwerkingen. Later werd door Philips de TL-01 small spectrum / narrow band (311-313 nm) UVB buis ontwikkeld, die veel minder bijwerkingen veroorzaakt. Daarna werden de oudere lichtkasten breed spectrum UVB genoemd (broadband UVB). Breed spectrum UVB wordt steeds minder gebruikt. UVC straling is zeer schadelijk en oncogeen en wordt toegepast als sterilisatie in laboratoria en in bacterie-dodende filters voor zwembaden en vijvers. UVA licht dringt dieper door in de huid dan UVB maar is zonder toevoeging van psoralenen die de huid gevoelig maken niet effectief. De combinatie van psoralenen + UVA (PUVA therapie) is wel effectief bij meerdere huidziekten en met name bij mycosis fungoides en andere vormen van cutaan T-cel lymfoom. PUVA therapie kan niet in alle behandelcentra worden toegepast; de UVA lichtkasten staan niet overal en het is steeds moeilijker geworden om aan psoralenen te komen, in Nederland zijn geen psoralenen meer geregistreerd en verkrijgbaar, ze moeten uit het buitenland worden geïmporteerd met een artsenverklaring. Zie verder onder PUVA therapie. UVA1 (high dose en medium dose UVA, 340 - 400 nm) is wel effectief zonder toegevoegde psoralenen, bij een aantal specifieke indicaties (zie onder UVA1-lichttherapie), maar alleen als het in hoge energieniveaus wordt toegepast. De UVA1 cabines zijn groot, produceren erg veel hitte (maar er zijn nieuwe modellen met LED-technologie) en zijn nog maar in een beperkt aantal centra beschikbaar (voor zover bekend nog in Leiden, LUMC).

Penetratie van lichttherapie in de huid PUVA therapie


Indicaties voor lichttherapie:
Goed gedocumenteerde, vergoede indicaties:
- psoriasis
- vitiligo
- uremische pruritus
- mycosis fungoides / cutaan T-cel lymfoom

Overige indicaties voor lichttherapie:
- atopisch eczeem (niet meer vergoed)
- overig eczeem (niet meer vergoed)
- parapsoriasis
     - pityriasis lichenoides chronica
     - pityriasis lichenoides acuta
     - small plaque parapsoriasis (superficial scaly dermatitis)
     - large plaque parapsoriasis (waarschijnlijk cutaan T-cel lymfoom)
- lichen planus
- fotodermatosen (lichtgewenning)
     - chronisch polymorfe lichteruptie
     - urticaria solaris
- chronische (non-uremische) pruritus

Indicaties voor lichttherapie bij zeldzame dermatosen:
- gedissemineerde granuloma annulare
- zwangerschapsdermatosen
- scleroserende dermatosen (morfea, sclerodermie, graft versus host disease)
- lichen amyloidosis
- morbus Grover
- Netherton syndroom en andere zeldzame vormen van ichthyosis
- pityriasis rubra pilaris
- progressieve maculaire hypomelanosis
- prurigo nodularis
- toxicodermie (symptoombestrijding)
- urticaria pigmentosa (matig effect)
- eosinofiele pustuleuze folliculitis (Ofuji)
- papuloerytroderma van Ofuji
- lichen nitidus
- keratosis lichenoides chronica (Nekam)
- subcorneale pustuleuze dermatose (Sneddon-Wilkinson)
- polycythemia vera
- aquagene pruritus, aquagene urticaria
- extragenitale lichen sclerosus, lichen sclerosus / morfea
- juveniele plantaire dermatose
- purpura pigmentosa progressiva (Schamberg)
- Galli-Galli disease
- annular lichenoid dermatitis of youth
- lupus erythematosus (LE) (alleen UVA1)

Geen goede indicaties voor lichttherapie:
- acne en andere acneïforme dermatosen
- alopecia areata
- genitale lichen sclerosus
- infectieuze dermatosen
- pityriasis rosea
- winterdepressie (seasonal affective disorder)
- solitaire nagelafwijkingen (lichen planus, psoriasis)


Contra-indicaties voor lichttherapie:
Absolute contra-indicaties:
- Genetische defecten met verhoogde lichtgevoeligheid en/of verstoord DNA repair mechanisme
  (xeroderma pigmentosum, Cockayne’s syndroom, Bloom’s syndroom).

Relatieve contra-indicaties:
- Immunosuppressiva met verhoogde kans op huidkanker (ciclosporine, azathioprine)
- Gebruik fotosensitieve geneesmiddelen
- Meerdere non-melanoma huidmaligniteiten of (in situ) melanoom in voorgeschiedenis
- Ernstige actinische schade
- Dysplastische naevi
- Verhoogde lichtgevoeligheid


UVB lichttherapie schema's:
Er circuleren meerdere verschillende doseringsschema's voor UVB therapie. In de begintijd van de lichttherapie werd voor iedere individuele patiënt de MED (minimale erythemateuze dosis) bepaald. De MED is gedefinieerd als de minimale hoeveelheid Joule per cm² waarbij erytheem ontstaat. Dit werd gedaan door een mal op de huid aan te brengen met 7 uitgespaarde vakjes A t/m G en die te belichten met verschillende duur in de range 20-160 mJ/cm² en te kijken bij welk belichtingsniveau er erytheem ontstaat. Vervolgens werd gestart met een niveau wat bij die MED hoort, en bij elke volgende belichting wordt het niveau met 15% verhoogd. Daarbij was de oorspronkelijke frequentie 3 x per week, maar tegenwoordig heeft iedereen het te druk om 3 x per week naar het ziekenhuis te komen voor lichttherapie en is de frequentie meestal 2 x per week. Inmiddels worden geen MED's meer bepaald maar wordt het huidtype ingeschat (zie onder huidtypen I t/m VI) en wordt uit een tabel een belichtingsschema gekozen dat daar ongeveer bij past. In de praktijk start huidtype I met schema B, huidtype II met schema C, etc. Zie onderstaande tabel en de bijlage UVB-schema op basis van huidtype en MED. Dit schema wordt in het AMC gebruikt voor psoriasis en atopisch eczeem, sinds de jaren 80, maar de oorspronkelijke bron er van is niet bekend, en het schema is aan de voorzichtige kant. In de Europese en Amerikaanse richtlijnen voor fototherapie bij psoriasis worden hogere startdoses gebruikt en er wordt sneller opgehoogd (zie verder).
 
PrintUVB-schema op basis van huidtype en MED
Huidtype:   I II III IV V IV
  A B C D E F G
MED (J/cm²): 20 51 64 80 102 128 160
Startdosis (J/cm²): 0.01 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.16
Verhogen met: 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Max: 0.44 1.40 1.93 2.25 2.88 3.61 4.29


Huidtypes:
Huidtype 1 Verbrandt snel en wordt (bijna) niet bruin Lichte huid, vaak sproeten, haar rossig of lichtblond haar, lichte kleur ogen
Huidtype 2 Verbrandt snel, wordt langzaam bruin Lichte huid, blond haar, lichte ogen
Huidtype 3 Verbrandt zelden, wordt gemakkelijk bruin Licht getinte huid, donker tot bruin haar, vrij donkere ogen
Huidtype 4 Verbrandt bijna nooit, bruint zeer goed Getinte huid, donker haar, donkere ogen. Mediterrane type
Huidtype 5 Zeer goed bestand tegen zon Aziatisch
Huidtype 6 Zeer goed bestand tegen zon Zwarte huid


Huidtype-onafhankelijk UVB-schema
Er bestaat ook een UVB-schema waarbij elke patiënt, ongeacht het huidtype, start met 200 mJoule/cm² (0.20 J/cm²). Dat lijkt veel, maar in de nieuwere Europese en Amerikaanse richtlijnen wordt ook bij huidtype I gewoon begonnen met 0.20 of 0.30 J/cm². Dit huidtype-onafhankelijk UVB-schema is beschreven door Jurr Boer in 2006. Hij vergeleek het, bij een klein aantal patiënten, met schema E uit het bovengenoemde op MED gebaseerde schema. Het werkte efficiënter en gaf niet meer bijwerkingen. Het schema wordt zonder problemen gebruikt in een aantal perifere ziekenhuizen, en wordt genoemd in de psoriasis richtlijn uit 2011. In dit schema wordt in het begin snel opgehoogd met stappen van 50%, 40%, 30%, en daarna 20%, vanaf stap 10 15%, en het stopt bij 5.00 J/cm². Zie onderstaande tabel en de bijlage huidtype-onafhankelijk UVB-schema.

PrintHuidtype-onafhankelijk UVB-schema 
Startdosis 0.20 Joule/cm²
Stap: Joule/cm² Verhogen met:
1 0.20  
2 0.30 50%
3 0.42 40%
4 0.54 30%
5 0.66 20%
6 0.78 19%
7 0.92 18%
8 1.08 17%
9 1.24 16%
10 1.44 15%
11 1.66 15%
12 1.90 15%
13 2.18 15%
14 2.52 15%
15 2.88 15%
16 3.32 15%
17 3.82 15%
18 4.28 12%
19 4.70 10%
20 5.00  


Referenties
1. Boer J. Smalspectrum-UVB-fototherapie voor psoriasis: een voorstel voor een nieuw MED- en huidtype-onafhankelijk behandelingsschema. Ned Tijdschr Dermatol Venereol 2006;16:429-334. PDF


UVB-schema NVDV
Op de website van de NVDV circuleert een document dat bedoeld is als model voor een instructie voor UVB belichting voor ondersteunend personeel. Hierin staat een schema waarin bij huidtype I en II met een erg lage startdosis wordt begonnen (0.01 J/cm²) die vervolgens in zeer kleine stapjes (0.01-0.02 J/cm²) wordt opgehoogd (zie bijlage). De bron van dit document, uit 2019, is niet duidelijk. Mogelijk behoort het schema bij de oude generatie breed spectrum UVB lichtkasten. De energieniveaus zijn in ieder geval veel te laag voor UVB TL-01 therapie. Het advies is dit schema niet te gebruiken.

UVB schema van Waldmann UVB TL-01 kasten
De leverancier van de UVB TL-01 lichtkasten levert bij de apparatuur ook een standaard schema, gebaseerd op de huidtypen I t/m VI. Dit schema begint voorzichtig, maar bereikt uiteindelijk ook de hoge waarden (3-5 J/cm²) die worden geadviseerd in de nieuwere Europese en Amerikaanse richtlijnen. Zie onderstaande tabel en de bijlage UVB schema voor psoriasis van Waldmann UVB TL-01 kasten.

PrintUVB schema van Waldmann UVB TL-01 kasten
Huidtype: I II III IV V VI
Startdosis: 0.10 J/cm² 0.20 J/cm² 0.20 J/cm² 0.30 J/cm² 0.40 J/cm² 0.40 J/cm²
Ophogen: 10% 10% 15% 20% 30% 30%
Maximum: 3.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm²


Aangepast UVB TL-01 schema van Waldmann voor atopisch eczeem
De firma Waldmann adviseert bij lichttherapie voor atopisch eczeem een milder schema, omdat deze patiënten wat meer risico lopen op verbranding of averechtse reacties. Zie onderstaande tabel en de bijlage UVB schema voor atopisch eczeem van Waldmann UVB TL-01 kasten.

PrintAangepast UVB TL-01 schema voor atopisch eczeem
Huidtype: I II III IV V VI
Startdosis: 0.10 J/cm² 0.15 J/cm² 0.20 J/cm² 0.30 J/cm² 0.30 J/cm² 0.30 J/cm²
Ophogen: 5% 10% 10% 15% 20% 20%
Maximum: 3.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm²


Europese en Amerikaanse UVB TL-01 schema’s voor psoriasis
In de nieuwere Europese en Amerikaanse richtlijnen over UVB TL-01 fototherapie bij psoriasis worden hogere startniveaus geadviseerd (EADV: 0.2-0.6 J/cm²; AAD: 0.3-0.8 J/cm²) en ook wordt de dosis sneller opgehoogd (met stappen van 20-30%). Zie onderstaande tabel en de bijlagen UVB TL-01 schema EADV en UVB TL-01 schema AAD.

PrintEuropees UVB TL-01 schema voor psoriasis (EADV)
Huidtype: I II III IV V VI
Startdosis: 0.20 J/cm² 0.30 J/cm² 0.50 J/cm² 0.60 J/cm² 0.60 J/cm² 0.60 J/cm²
Ophogen: 20% 20% 20% 30% 30% 30%
Maximum: 2.00 J/cm² 2.00 J/cm² 3.00 J/cm² 3.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm²

PrintAmerikaans UVB TL-01 schema voor psoriasis (AAD)
Huidtype: I II III IV V VI
Startdosis: 0.30 J/cm² 0.30 J/cm² 0.50 J/cm² 0.50 J/cm² 0.80 J/cm² 0.80 J/cm²
Ophogen: 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Maximum: 2.00 J/cm² 2.00 J/cm² 3.00 J/cm² 3.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm²


Referenties
1. Pathirana D, Ormerod AD, Saiag P, Smith C, Spuls PI, Nast A, Barker J, Bos JD, Burmester GR, Chimenti S, Dubertret L, Eberlein B, Erdmann R, Ferguson J, Girolomoni G, Gisondi P, Giunta A, Griffiths C, Hönigsmann H, Hussain M, Jobling R, Karvonen SL, Kemeny L, Kopp I, Leonardi C, Maccarone M, Menter A, Mrowietz U, Naldi L, Nijsten T, Ortonne JP, Orzechowski HD, Rantanen T, Reich K, Reytan N, Richards H, Thio HB, van de Kerkhof P, Rzany B. European S3-guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;23 Suppl 2:1-70.
2. Elmets CA, Lim HW, Stoff B, Connor C, Cordoro KM, Lebwohl M, Armstrong AW, Davis DMR, Elewski BE, Gelfand JM, Gordon KB, Gottlieb AB, Kaplan DH, Kavanaugh A, Kiselica M, Kivelevitch D, Korman NJ, Kroshinsky D, Leonardi CL, Lichten J, Mehta NN, Paller AS, Parra SL, Pathy AL, Farley Prater EA, Rupani RN, Siegel M, Strober BE, Wong EB, Wu JJ, Hariharan V, Menter A. Joint American Academy of Dermatology-National Psoriasis Foundation guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with phototherapy. J Am Acad Dermatol 2019;81(3):775-804.


UVB TL-01 schema voor vitiligo
Voor vitiligo wordt meestal een huidtype onafhankelijk schema gebruikt, omdat wordt uitgegaan van de gedachte dat ondanks het huidtype alle patiënten gedepigmenteerde vitiligo plekken hebben die kunnen verbranden. Daarom wordt meestal begonnen met een startniveau dat ook bij huidtype I wordt gebruikt, rond de 0.20 J/cm². De schema's die circuleren beginnen meestal bij 0.21 J/cm² en lopen op tot 3-5 J/cm². Zie onderstaande tabel en de bijlage UVB TL-01 schema voor vitiligo. Er bestaan ook schema's die wel rekening houden met het huidtype, omdat gebleken is dat de vitiligo plekken bij donkere huid, ondanks dat de melanocyten verdwenen zijn, toch minder snel verbranden dan bij iemand met een lichte huid.

PrintHuidtype-onafhankelijk UVB-schema voor vitiligo 
Startdosis: 0.21 Joule/cm²
Maximale dosis: 0.21 Joule/cm²
Stap: Schema A Verhogen: Schema B Verhogen:
1 0.21 20% 0.21 15%
2 0.25 20% 0.24 15%
3 0.30 20% 0.28 15%
4 0.36 20% 0.32 15%
5 0.43 20% 0.37 15%
6 0.52 20% 0.42 15%
7 0.62 20% 0.49 15%
8 0.74 20% 0.56 15%
9 0.89 20% 0.64 15%
10 1.06 20% 0.74 15%
11 1.22 15% 0.85 15%
12 1.40 15% 0.98 15%
13 1.61 15% 1.12 15%
14 1.85 15% 1.29 15%
15 2.13 15% 1.49 15%
16 2.45 15% 1.71 15%
17 2.82 15% 1.97 15%
18 3.24 15% 2.26 15%
19 3.72 15% 2.60 15%
20 4.09 10% 2.99 15%
21 4.50 10% 3.00 15%
22 5.00   3.00  
23 5.00   3.00  
24 5.00   3.00  
25 5.00   3.00  

Referenties
1. Schema A: UVB TL-01 Schema voor vitiligo van Amsterdam UMC (bron: handleiding van Erbe behorende bij UVB lichtcabines, 2010).
2. Schema B: UVB TL-01 Schema voor vititliog van Huid Medisch Centrum (bron: handleiding van Waldmann behorende bij UVB-TL01-kasten, 2018).


UVB TL-01 schema voor mycosis fungoides / CTCL
Voor mycosis fungoides wordt meestal PUVA therapie gebruikt, maar steeds vaker ook gewoon UVB TL-01 therapie. PUVA therapie werkt beter bij cutaan T-cel lymfoom omdat het meer DNA schade veroorzaakt en daardoor de maligne T-cellen die zich in de huid bevinden vernietigt. Het werkt vooral beter bij plaque stadium mycosis fungoides, omdat de UVA stralen dieper in de huid doordringen. Maar UVB TL-01 werkt bijna even goed als PUVA therapie en is eenvoudiger toe te passen (geen psoralenen nodig, niet nodig om 24 uur uit de zon te blijven). Voor UVB bij mycosis fungoides kan hetzelfde schema worden gebruikt als bij psoriasis, bijvoorbeeld het schema van Elmets CA, et al (JAAD 2019), of het schema dat gepubliceerd is door Olsen EA, et al. in een Amerikaanse richtlijn voor fototherapie bij mycosis fungoides uit 2016. Dit laatste schema start met lagere energieniveaus en heeft kleinere verhoogstapjes dan het psoriasis schema. Zie onderstaande tabellen en de bijlagen UVB TL-01 schema voor mycosis fungoides (Olsen) en UVB TL-01 schema voor psoriasis (AAD). Bij mycosis fungoides is het gebruikelijk om lang door te gaan, eerst totdat klinisch effect wordt bereikt (clearance phase), dan nog 1-3 maanden doorgaan op dat niveau (consolidation phase), en daarna doorgaan in een lagere frequentie (maintenance phase). Zie verder onder mycosis fungoides.

PrintUVB TL-01 schema voor mycosis fungoides (Olsen 2016)
Huidtype: I II III IV V VI
Startdosis: 0.130 J/cm² 0.220 J/cm² 0.260 J/cm² 0.330 J/cm² 0.350 J/cm² 0.400 J/cm²
Ophogen: 0.015 J/cm² 0.025 J/cm² 0.040 J/cm² 0.045 J/cm² 0.060 J/cm² 0.065 J/cm²
Maximum: 0.69 J/cm² 1.15 J/cm² 1.74 J/cm² 2.00 J/cm² 2.57 J/cm² 2.81 J/cm²

PrintUVB TL-01 schema voor mycosis fungoides (Elmets 2019)
Huidtype: I II III IV V VI
Startdosis: 0.300 J/cm² 0.300 J/cm² 0.500 J/cm² 0.500 J/cm² 0.800 J/cm² 0.800 J/cm²
Ophogen: 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Maximum: 2.00 J/cm² 2.00 J/cm² 3.00 J/cm² 3.00 J/cm² 5.00 J/cm² 5.00 J/cm²


PUVA schema voor mycosis fungoides / CTCL
Voor PUVA therapie bij mycosis fungoides wordt een huidtype-afhankelijk schema gebruikt dat start met 0.5-3.0 J/cm² en eindigt bij 10-12 J/cm². In de Amerikaanse richtlijn (Olsen et al. 2016) staat dat na de 20e belichting eventueel nog verder kan worden verhoogd in stapjes van 0.5-1.0 J/cm². Zie onderstaande tabellen en de bijlagen PUVA schema voor mycosis fungoides (Olsen) en PUVA schema voor psoriasis en mycosis fungoides (AMC). Deze 2 schema's verschillen weinig van elkaar. Het derde schema, bedoeld voor PUVA therapie bij psoriasis komt uit de Duitse richtlijn (Herzinger et al. 2016) en begint iets voorzichtiger. PUVA therapie wordt in Nederland nog maar zelden gebruikt voor psoriasis.

PrintPUVA schema voor mycosis fungoides (Olsen 2016)
Huidtype: I II III IV V VI
Startdosis: 0.5 J/cm² 1.0 J/cm² 1.5 J/cm² 2.0 J/cm² 2.5 J/cm² 3.0 J/cm²
Ophogen: 0.5 J/cm² 0.5 J/cm² 1.0 J/cm² 1.0 J/cm² 1.5 J/cm² 1.5 J/cm²
Maximum: 10.0 J/cm² 10.0 J/cm² 12.0 J/cm² 12.0 J/cm² 12.0 J/cm² 12.0 J/cm²
Na stap 20: 0.5-1 J/cm² 0.5-1 J/cm² 0.5-1 J/cm² 0.5-1 J/cm² 0.5-1 J/cm² 0.5-1 J/cm²

PrintPUVA schema voor psoriasis en mycosis fungoides (AMC)
Huidtype: I II III IV V VI
Startdosis: 0.5 J/cm² 1.0 J/cm² 1.5 J/cm² 2.0 J/cm² 2.5 J/cm² 3.0 J/cm²
Ophogen: 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Max ophogen: 1.0 J/cm² 1.0 J/cm² 1.5 J/cm² 1.5 J/cm² 1.5 J/cm² 1.5 J/cm²
Maximum: 10.0 J/cm² 10.0 J/cm² 12.0 J/cm² 12.0 J/cm² 12.0 J/cm² 12.0 J/cm²

PrintPUVA schema voor psoriasis (Herzinger 2016)
Huidtype: I II III IV V VI
Startdosis: 0.3 J/cm² 0.5 J/cm² 0.8 J/cm² 1.0 J/cm² 1.0 J/cm² 1.0 J/cm²
Ophogen: 20-30% 20-30% 20-30% 20-30% 20-30% 20-30%
Maximum: 10.0 J/cm² 10.0 J/cm² 12.0 J/cm² 12.0 J/cm² 12.0 J/cm² 12.0 J/cm²

patientenfolder   folder over UVB therapie
patientenfolder   folder over PUVA therapie


Referenties
1. Olsen EA, Hodak E, Anderson T, Carter JB, Henderson M, Cooper K, Lim HW. Guidelines for phototherapy of mycosis fungoides and Sézary syndrome: A consensus statement of the United States Cutaneous Lymphoma Consortium. J Am Acad Dermatol 2016;74(1):27-58.
2. Elmets CA, Lim HW, Stoff B, Connor C, Cordoro KM, Lebwohl M, Armstrong AW, Davis DMR, Elewski BE, Gelfand JM, Gordon KB, Gottlieb AB, Kaplan DH, Kavanaugh A, Kiselica M, Kivelevitch D, Korman NJ, Kroshinsky D, Leonardi CL, Lichten J, Mehta NN, Paller AS, Parra SL, Pathy AL, Farley Prater EA, Rupani RN, Siegel M, Strober BE, Wong EB, Wu JJ, Hariharan V, Menter A. Joint American Academy of Dermatology-National Psoriasis Foundation guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with phototherapy. J Am Acad Dermatol 2019;81(3):775-804.
3. Herzinger T, Berneburg M, Ghoreschi K, Gollnick H, Hölzle E, Hönigsmann H, Lehmann P, Peters T, Röcken M, Scharffetter-Kochanek K, Schwarz T, Simon J, Tanew A, Weichenthal M. S1-Leitlinie zur UV-Phototherapie und Photochemotherapie. J Dtsch Dermatol Ges 2016;14(8):e1-e25. PDF


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid