WARME EN/OF BRANDERIGE HANDEN EN/OF VOETEN home ICD10: R20.8

Warme handen en/of voeten, soms in combinatie met een branderige sensatie kan voorkomen als op zich zelf staande klacht. Vaak is het niet een huidziekte maar een stoornis in de vascularisatie of innervatie van de extremiteiten, veroorzaakt door neuropathie of andere oorzaken.

Met erytheem: erythema palmare (meestal idiopathisch, kan ook voorkomen bij zwangerschap, door geneesmiddelen, door alcolholmisbruik, bij huidziekten (atopisch eczeem), diabetes, auto-immuunziekten, schildklierafwijkingen, hiv).

Met branderige sensatie:
- prodromale fase van virale infectie
- carpaal tunnel syndroom
- perifere neuropathie (eci, diabetes, hypothyreoidie, alcohol, vitamine B1 tekort, virale en bacteriële infecties)
- sympathicus dystrofie (complex regional pain syndrome)
- geneesmiddelen (NSAID, anticonvulsiva, corticosteroiden), lokale anesthetica
- post-operatief
- erythromelalgie
- wordt ook gemeld door patiënten waarbij de diagnose fibromyalgie is gesteld.

Branderige voeten, pijnlijke sensaties in de voeten (burning feet)
Zwangerschap, menopauze, chemotherapie, dermatomycose, vasculitis, sarcoïdose, alcoholmisbruik, erythromelalgie, vitamine B deficiëntie, diabetische neuropathie, Charcot-Marie-Tooth disease (perifere zenuwschade), sympathicus dystrofie (complex regional pain syndrome), tarsaal tunnel syndroom, Guillain-Barré syndroom, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, intoxicaties met kwik of arsenicum, nierinsufficiëntie, hypothyroïdie, hiv. Zie ook onder burning feet syndrome.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 R20.8 Overige en niet gespecificeerde sensibiliteitsstoornissen van huid: branderige sensatie
ICD10 R20.8 Other disturbances of skin sensation: burning sensation
SNOMED 90673000 Burning sensation
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven