WERKVERBOD BIJ INFECTIES IN DE GEZONDHEIDSZORG home ICD10: n.v.t.

Bij besmettelijke huidziekten en andere infecties, opgelopen door medewerkers in de gezondheidszorg, is er vaak de vraag of daar mee gewerkt mag worden. De onderstaande tabel geeft een globale indicatie. Het hangt ook nog af van de afdeling waar men werkt en de patiƫntenpopulatie (immuungecomprommiteerden, neonaten). De medewerker of de werkgever moet deze vraag voorleggen aan de bedrijfsarts van de instelling.
 

Werkverbod bij medewerkers in de gezondheidszorg die een infectie hebben opgelopen
Ziekte Besmettelijk incubatie tijd ? Werk
verbod
Duur werkverbod Bijzonderheden Profylaxe
Vaccinatie?
AIDS Meteen vanaf begin? nee Afhankelijk van viral load en aard van het werk(snijdend) PEP
Bof 5 dgn ja Tot 9 dagen na zwelling RVP
Conjunctivitis
 - adeno
 - herpes

ja
ja
Beide tot klinisch herstel
Difterie
 - huid
 - luchtwegen

ja
ja
Beide tot klinisch herstel RVP
DIARREE
Acuut of ernstig en > 24 uur
algemeen
ja Tot klinisch herstel Bij voedsel-bereiding tot controle op shigella of (para)typhus
Cave zwangeren
DIARREE
 - norovirus
ja Tot klinisch herstel Hardnekkige overlever buiten het lichaam!
Cave zwangeren
strakke hygiƫne
Epidemische kerato-conjunctivitis (adenovirus) Enkele dgn ja Tot klinisch herstel
Erysipelas
(belroos/wondroos)
ja Tot 5 dagen start therapie
Furunkel (S. aureus) ja Tot klinisch herstel Cave MRSA
Hepatitis A 2 wkn voor icterus ja Tot 1 week na klinisch herstel Beroepsziekte bij enterologen? Vaccinatie mogelijk.
Hepatitis B
 - ziekte
 - dragerschap
Wkn voor malaise
ja
risico-functies

Tot klinisch herstel
Tot besluit IZ-Cie
- Afhankelijk van viral load Vaccinatie bij aanstelling aanbieden
Hepatitis C
 - ziekte
 - dragerschap
Wkn voor malaise
ja
risico-functies
Tot klinisch herstel Ongeveer de helft van de dragers kan effectief behandeld worden
Herpes simplex
 - conjunctivitis
 - op de handen
 - Herpes labialis
 - Herpes genitalis

ja
ja
risico-functies
nee
Tot ingedroogd
neus-mond-masker dragen?
Cave kwetsbaren: Jonger< 3 mnd immunosupressie
Herpes Zoster
 - Beperkte lesies
 - uitgebreide lesies

nee
ja
Afdekken en verbinden tot indrogen laesies Vaccinatie mogelijk
HUIDINFECTIES
Zie specifieke tabel
Vaak ja! Zie specifieke tabel
Influenza
 - acuut
ja Ernstig voor ouderen en risicogroepen
Cave zwangeren
Vaccinatie mogelijk en aangeraden
Keelontsteking
S. pyogenes
ja Tot 5 dagen na start therapie
Kinkhoest (pertussis) Na begin hoest ja Tot 3 weken na start hoestbuien Hoesten daarna toxisch effect RVP
LUCHTWEG
INFECTIES
ja Tot klinisch herstel Ongeacht verwekker
Luizen ja Tot 24 uur na start therapie
Mazelen 2 dgn ja Tot klinisch herstel tot 4 dagen na begin vlekjes Cave zwangeren RVP
Mijten ja Tot 24 uur therapie
MRSA
 - dragerschap
ja Tot 3 negatieve kweken steeds meer dieren besmet: varken, kip, paard, huisdieren etc
Panaritium (omloopje) ja Tot klinisch herstel
Paratyfus
 - diaree
 - acuut of ernstig en > 24 uur
ja Tot klinisch herstel Bij voedsel-bereiding tot controle op shigella of (para)typhus
Cave zwangeren
Parvo B19 infectie 7 dgn ja Tot 5 dagen klinisch herstel NB mogelijkheid tot wissel-transfusie, aangetaste vrucht 1 malige infectie, as pos?>geen gevaar
Poliomyelitis 36 uur na besmetting ja Tot 6 wkn na klinisch herstel let op rioolwater als bron RVP
Roodvonk ja Tot klinisch herstel
Rode hond(rubella) 7dgn ja 5 dgn vanaf 1e dag vlekjes
Salmonellose
 - diarree
 - acuut of ernstig en > 24 uur
ja Tot klinisch herstel Bij voedsel-bereiding tot controle op shigella of (para)typhus
Cave zwangeren
Schurft(scabies) ja Tot 24 uur therapie
Shigella
 - diarree
 - acuut of ernstig en > 24 uur


ja
Tot klinisch herstel Bij voedsel-bereiding tot controle op shigella of (para)typhus
Cave zwangeren
Staphylococcus aureus
 - abces
 - wondinfectie met pus
 - huidinfecties:
 - furunkel
 - steenpuist
 - impetigo
 - panaritium
 - luchtweginfectie
 - MRSA zie daar!
JA!
Bij alle vormen geldt een werkverbod
Bij alle beschreven vormen geldt:
Tot klinisch herstel
Uitzondering MRSA zie daar!!
Steenpuist (furunkel) ja Tot klinisch herstel
Streptococcus pyogenes
 - keelontsteking
 - erysipelas
 - impetigo
 - roodvonk

ja
ja
ja
ja

- tot 5 dgn start therapie
- idem
- idem
- tot klinisch herstel
TBC-longen ja Tot klinisch herstel Controle (3 x ZN sputum, negatief tussenpoos 1 week
Varicella (waterpokken) 2-5dgn ja Tot indrogen lesies Na vaccinatie 8 weken besmettelijk!
Vijfde ziekte (parvo) 7 dgn ja Tot 5 dgn klinisch herstel NB mogelijkheid tot wissel-transfusie, aangetaste vrucht
Waterpokken (varicella) 2-5dgn ja Tot indrogen lesies Na vaccinatie 8 weken besmettelijk!

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid