GENEESMIDDELENREEKS home ICD10: n.v.t.


Nr: Allergeen: Conc/Veh Folder
1. acetylsalicylic acid 10% pet. folder
2. aminophenazone 10% pet. folder
3. bufexamac 5% pet. folder
4. camphor 1% pet. folder
5. chlorphenamine maleate 5% pet. folder
6. chlorpromazine-HCl 1% pet. folder
7. cyanocobalamin (2 ml) 10% pet. folder
8. dexpanthenol 5% pet. folder
9. diclofenac 2.5% pet. folder
10. diclofenac 5% pet. folder
11. ibuprofen 5% pet. folder
12. indomethacin 1% pet. folder
13. ketoprofen 2.5% pet. folder
14. metamizol 1% pet. folder
15. naproxen 5% pet. folder
16. nonoxynol 9 1% aqua folder
17. oxyphenbutazone (2 ml) 10% pet. folder
18. paracetamol 10% pet. folder
19. penicillamine 1% pet. folder
20. phenacetine 10% pet. folder
21. phenazone 5% pet. folder
22. phenylbutazone 10% pet. folder
23. piperazine 1% pet. folder
24. piroxicam 1% pet. folder
25. promethazine-HCl 2% pet. folder
26. propanolol-HCl 2% pet. folder
27. propyphenazone 1% pet. folder
28. quinidine sulfate 1% pet. folder
29. salicylamide 2% pet. folder
30. salicylic acid 5% pet. folder
31. sulphur, precipitated 10% pet. folder
32. thiamin nitrate 10% pet. folder
33. thymol 1% pet. folder


Overzicht standaardreeksen
Overzicht contact-allergenen (alfabetisch)
Overzicht contact-allergenen (gerangschikt per standaardreeks)
Catalogus Allergeaze reeksen


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

04-08-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid