INTRACUTANE ALLERGIETEST ICD10: n.v.t.

De intracutane allergie test wordt gebruikt voor het aantonen van type I (IgE-gemedieerde) allergische reacties. Type I allergenen kunnen ook percutaan worden getest met een priktest of scratch test.

Procedure intracutane allergie test
- Het allergeen wordt in de dermis van de volaire zijde van de onderarm geïnjecteerd middels een spuitje met een 27-gauge naald. Bij kinderen onder de 3 jaar wordt de intradermale test meestal op de rug gedaan
- Het ingespoten volume bedraagt 0.03-0.05 ml, waarmee een ongeveer 2 mm grote lokale zwelling dient te ontstaan. Grotere hoeveelheden kunnen leiden tot een niet-immunologische irritatiereactie (fout-positief)
- Meerdere injecties dienen > 5 cm van elkaar verwijderd te zijn
- Een negatieve (NaCl 0.9%) en positieve (0,05 ml 0,01 mg/ml histamine base) controle kan worden meegetest.

De testmethode is in essentie gelijk aan die welke gebruikt wordt voor het testen op een vertraagd type overgevoeligheid voor bijvoorbeeld Mycobacterium tuberculosis (Mantoux) waarbij erytheem en induratie pas na 24 tot 48 uur optreden.

Aflezing van de test
De test wordt afgelezen 15-20 minuten na de intracutane toediening.
In het algemeen is een wheal < 5 mm dubieus, een wheal > 5 mm met lokaal erytheem is positief.

Daarnaast bestaan er verschillende graderingssystemen, bijvoorbeeld:

wheal en erytheem < 5 mm = negatief
wheal 5-10 mm en erytheem 11- 20 mm = 1+
wheal, erytheem 21-30 mm = 2+
pseudopodiën en erytheem 31-40 mm = 3+
wheal > 15 mm of pseudopodiën en erytheem > 40 mm = 4+

De significantie van late reacties (> 6 uur) is onduidelijk.


Referenties
1. Koller DY, Priker C, Jarisch R, Gotz M. Influence of the histamine control on skin reactivity in skin testing. Allergy 1992;47:58-59


Auteur(s):
dr. M.M.H. Meinardi. Dermatoloog, Maurits kliniek, Den Haag.

10-09-2017 (MMM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter