INTRADERMAAL TYPE IV ALLERGIE-ONDERZOEK ICD10: n.v.t.

Korte omschrijving van de test
Het antigeen wordt intradermaal geïnjecteerd om een type IV allergie vast te stellen op bijvoorbeeld schimmel-antigeen, mycobacteriën of geneesmiddelen. Het tijdstip van aflezen is afhankelijk van het antigeen en ligt tussen 1 en 6 dagen.

Indicaties
test op het (doorgemaakt) hebben van een infectie met (atypische) mycobacteriën
het vaststellen van een vertraagd type overgevoeligheid voor bepaalde schimmels
het vaststellen van een type IV contactallergie voor metalen wanneer de epicutane allergietest negatief is.
het testen op het ontstaan van sarcoidose-achtige granulomen door metalen (kwik, chroom, kobalt, zirconium, berrylium, silicium)
het testen van de cellulair gemedieerde immuunfunctie door een panel recall-antigenen (candida, mazelen, trichophyton)

Contraindicaties
bekende type I reactie op de toe te passen antigenen of een allergie voor hulpstoffen (zoals kwik wat toegevoegd wordt aan sommige commerciële preparaten van Coccidioides-antigeen)
patiënten met een erythema nodosum als gevolg van Coccidioides immitis hebben een verhoogd risico op een ernstige systemische reactie op testen met dit antigeen
recent gebruik van geneesmiddelen die remmend werken op de cellulaire immuniteit

Risico's en complicaties
IgE-gemedieerde type I reacties zijn zeldzaam. Soms wordt een heftiger reactie gezien met erytheem, vesikels tot huidnecrose. Voorzorgen Adequate medische zorg dient voorhanden te zijn in geval van een (zij het zeer zeldzaam optredende) anafylactische reactie.

Nazorg
Nadat na 20-30 min. bevestigd is dat er geen type I reactie op de injectieplaats is opgetreden mag de patiënt naar huis.

Gestandaardiseerde extracten
Het gebruik van gestandaardiseerde extracten biedt het voordeel van een lager risico voor de patiënt op systemische effecten aan de ene kant en fout-negatieve reacties aan de andere kant. Bovendien maakt het een onderlinge vergelijking waardevoller. Regelmatig zijn de benodigde extracten echter niet commercieel verkrijgbaar.

Procedure
Het allergeen wordt in de dermis van de volaire zijde van de onderarm middels een spuitje met een 27-gauge naald geïnjecteerd. Het ingespoten volume bedraagt voor de meeste antigenen 0.05 ml, voor de (atypische) mycobacteriën 0,1 ml. Hiermee dient een ongeveer 2 mm grote lokale zwelling te ontstaan. Grotere dan de aangegeven hoeveelheden kunnen leiden tot een niet-immunologische irritatiereactie (fout-positief). Meerdere injecties dienen > 5 cm van elkaar verwijderd te zijn. (Deze methode wijkt niet af van die van een intracutaan intradermaal onderzoek)

Kwantitatieve score van de testresultaten
Bij deze test wordt gezocht naar erytheem en induratie. Het tijdstip van aflezen is afhankelijk van het allergeen: (atypische) mycobacteriën: tenminste 3 tot maximaal 5 dagen na injectie schimmels: (24,) 48 en 72 uur na injectie metalen: 48 en 72 uur recall-antigenen: 48 uur Een positieve huidtest wordt gedefinieerd door een induratie van > 5 mm. Indien gewenst kan de onderstaande gradering worden toegepast:
geen reactie = 0
erytheem > 10 mm en/of induratie 1-5 mm = 1+
induratie 6-10 mm = 2+
induratie 11-20 mm = 3+
induratie > 20 mm = 4+
Fout-negatieve resultaten kunnen oa. het gevolg zijn van een immuuncompromiterende ziekte van de patiënt, technische fouten bij de toediening


Auteur(s):
dr. M.M.H. Meinardi. Dermatoloog, Maurits kliniek, Den Haag.

10-09-2017 (MMM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter