DOCUMENTEN OPLEIDING AIOS DERMATOLOGIE

Documenten en achtergrondinformatie opleiding arts-assistenten (aios) dermatologie

Officiele documenten over de opleiding tot dermatoloog
Kaderbesluit Centraal College Medisch Specialisten (2019)
Kwaliteitskader Medisch Specialistische Vervolgopleidingen (cluster 2) (2021)
Competentieprofiel opleider en opleidersgroep (2013)
Beleidsregels RGS (2021)
Arbeids- en rust tijden arts-assistenten
Besluit dermatologie en venereologie (2018)
Landelijk Opleidingsplan Dermatologie en Venereologie deel 1 (2019)
Landelijk Opleidingsplan Dermatologie en Venereologie deel 2 (2019)
Regeling specialismen en profielen geneeskunst (2020)
Landelijk Opleidingsplan Dermatologie en Venereologie 2009 (geldig voor aios gestart voor 2019)

Formulieren beoordelingsgesprekken en jaargesprekken
Formulier jaarlijkse beoordeling (A/B-formulier) (alleen voor aios gestart voor 2019)

Checklists aios (van de RGS)
Aios checklist voor een goede functie-uitoefening
Aios-evaluatie voor ANW-diensten

Locale documenten opleidingscluster Amsterdam
CAO Academische Ziekenhuizen
Amsterdam UMC
- Regionaal en lokaal opleidingsplan Amsterdam UMC 2022
- Huishoudelijk reglement aios Amsterdam UMC 2022
- Lokaal opleidingsplan AMC 2018 (geldig voor aios gestart voor 2019)
Huid Medisch Centrum
- Lokaal opleidingsplan Huid Medisch Centrum 2018
- Huishoudelijk reglement Huid Medisch Centrum 2018
OLVG
- Lokaal opleidingsplan OLVG 2014
- Huishoudelijk reglement aios OLVG 2016
Flevoziekenhuis
- Lokaal opleidingsplan Flevoziekenhuis 2016
- Huishoudelijk reglement aios Flevoziekenhuis 2012

Lokale documenten Amsterdam UMC
Protocol diensten

Cursorisch Onderwijs Dermatologie
Geplande data verplicht cursorisch onderwijs 2021-2024

KPB Korte Praktijk Beoordeling
KPB korte praktijkbeoordeling patiƫntgebonden activiteiten (2019)
KPB korte praktijkbeoordeling niet-patiƫntgebonden activiteiten (2019)

OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skills) (voor aios gestart voor 2019)
OSATS chirurgische ingrepen
OSATS punchgraft transplantatie
OSATS minigrafting bij vitiligo
OSATS behandeling van spataderen
OSATS flebodiagnostiek en Duplex onderzoek
OSATS VNUS procedure
OSATS zwachtelen
OSATS kleine poliklinische verrichting

CAT / Protocol bespreking
Klinische presentatie / Referaat
Beoordeling Klinische presentatie / Referaat (2019)
CAT (Critical Appraised Topics)
CAT Database Dermatologie
Beoordeling CAT-bespreking
Instructie CAT / protocolbespreking
AGREE handboek

Zelfreflectie
Model zelfreflectie (Word document)
Toelichting bij de zelfreflectie: wat wordt bedoeld met compententies ?

Competenties
Wat wordt bedoeld met compententies ? (deel van opleidingsplan)
Uitwerking van competenties voor de dermatologie (bijlage bij opleidingsplan)
Canmeds competenties: de originele Engelse bron (Word) (PDF)

Overige opleidings onderdelen
Formulier voor briefbespreking
Formulier voor statusbespreking
Voordracht NVDV of vergelijkbaar forum
Artikel als eerste auteur in een peer reviewed tijdschrift

Cursussen voor AIOS in het Amsterdam UMC
1e jaar: module active learner (zie de website van het AMC voor de laatste versie)
2e jaar: module coach de co (zie de website van het AMC voor de laatste versie)
Discipline overstijgend onderwijs (DOO)

Cursussen voor opleiders in het Amsterdam UMC
voor alle docenten: teach the teacher

PDA files, ebooks, en digitale versies van dermatologie handboeken
digitale dermatologie handboeken, ebooks en PDA files (members only)

Overige bestanden
jaargangen Ned Tijdschr Dermatologie en Venereologie

Websites
KNMG
RGS
NVDV
Reconcept
Perito Professional Performance

Aanmelden voor opleiding, wijzigen van opleiding, aanvragen van korting
Alles gaat sinds 2014 volledig digitaal via Mijn RGS
Bel RGS als het niet lukt om stages correct in te voeren !
Zij kunnen het handmatig aanpassen.

Website KNMG en RGSAuteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

14-03-2021 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid