DOCUMENTEN OPLEIDING AIOS DERMATOLOGIE

Documenten en achtergrondinformatie opleiding arts-assistenten (aios) dermatologie

Officiele documenten over de opleiding tot dermatoloog
Kaderbesluit Centraal College Medisch Specialisten (2018)
Competentieprofiel opleider en opleidersgroep (2013)
Besluit dermatologie en venereologie (2018)
Besluit dermatologie en venereologie (2010) (geldig voor aios gestart voor 2019)
Landelijk Opleidingsplan Dermatologie en Venereologie deel 1 (2019)
Landelijk Opleidingsplan Dermatologie en Venereologie deel 2 (2019)
Regeling specialismen en profielen geneeskunst (2015)
Landelijk Opleidingsplan Dermatologie en Venereologie 2009 (geldig voor aios gestart voor 2019)

Formulieren beoordelingsgesprekken en jaargesprekken
Formulier 3-maandelijkse beoordeling eerste jaar
Formulier jaarlijkse beoordeling (A/B-formulier)
Het C-formulier is vervallen, dit wordt vervangen door goedkeuring einddatum opleiding door de opleider via MijnRGS
Voor de eindbeoordeling kan het nieuwe EPA formulier worden gebruikt

Beoordeling stages
Beoordeling thema 1 algemene dermatologie (2019)
Beoordeling thema 5 allergologie plakproef en priktest (2019)
Beoordeling thema 6 venereologie en proctologie (2019)
Beoordeling thema 8 dermatochirurgie basis (2019)
Beoordeling thema 8 dermatochirurgie verdieping (2019)
Generiek beoordelingsformulier alle thema's (2019)
Beoordeling EPA's (2019)
Deze documenten worden waarschijnlijk opgenomen in een landelijk digitaal portfolio (e-portfolio)

Checklists aios (van de RGS)
Aios checklist voor een goede functie-uitoefening
Aios-evaluatie voor ANW-diensten

Locale documenten opleidingscluster Amsterdam
CAO Academische Ziekenhuizen
AMC en VUmc
- Regionaal en lokaal opleidingsplan Amsterdam UMC 2019
- Huishoudelijk reglement aios Amsterdam UMC 2019
- Lokaal opleidingsplan AMC 2018 (geldig voor aios gestart voor 2019)
- Lokaal opleidingsplan VUMC 2013 (geldig voor aios gestart voor 2019)
HuidMC
- Lokaal opleidingsplan Huid Medisch Centrum 2018
- Huishoudelijk reglement Huid Medisch Centrum 2018
OLVG
- Lokaal opleidingsplan OLVG 2014
- Huishoudelijk reglement aios OLVG 2016
Flevoziekenhuis
- Lokaal opleidingsplan Flevoziekenhuis 2016
- Huishoudelijk reglement aios Flevoziekenhuis 2012

Lokale documenten AMC
Individueel opleidingsplan (IOP) voor aios AMC
JCI en de opleiding (checklist) (verwijst naar intranet AMC)
Checklist met alle documenten die nieuwe aios moeten kennen (alleen voor aios amc)
Protocol diensten

Cursorisch Onderwijs Dermatologie
Geplande data verplicht cursorisch onderwijs 2015-2018

Portfolio assistenten / jaargesprekken en beoordelingen
Model portfolio voor aios AMC
Individueel opleidingsplan (IOP) voor aios AMC
Themakaarten (uit het landelijk opleidingsplan dermatologie 2009)
Overzicht van de jaargesprekken en de beoordelingen die gedaan moeten worden
Wat moet er in het portfolio zitten op welk moment van de opleiding?

KPB Korte Praktijk Beoordeling
KPB korte praktijkbeoordeling patiƫntgebonden activiteiten (2019)
KPB korte praktijkbeoordeling niet-patiƫntgebonden activiteiten (2019)
KPB Korte Praktijk Beoordeling (oud)

OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skills)
OSATS chirurgische ingrepen
OSATS punchgraft transplantatie
OSATS minigrafting bij vitiligo
OSATS behandeling van spataderen
OSATS flebodiagnostiek en Duplex onderzoek
OSATS VNUS procedure
OSATS zwachtelen
OSATS kleine poliklinische verrichting

CAT / Protocol bespreking
Klinische presentatie / Referaat
Beoordeling Klinische presentatie / Referaat (2019)
Beoordeling Klinische presentatie / Referaat (oud)
CAT (Critical Appraised Topics)
CAT Database Dermatologie
Beoordeling CAT-bespreking
Instructie CAT / protocolbespreking
AGREE handboek

Zelfreflectie
Model zelfreflectie (Word document)
Toelichting bij de zelfreflectie: wat wordt bedoeld met compententies ?

Competenties
Wat wordt bedoeld met compententies ? (deel van opleidingsplan)
Uitwerking van competenties voor de dermatologie (bijlage bij opleidingsplan)
Canmeds competenties: de originele Engelse bron (Word) (PDF)

Overige opleidings onderdelen
Formulier voor briefbespreking
Formulier voor statusbespreking
Voordracht NVDV of vergelijkbaar forum
Artikel als eerste auteur in een peer reviewed tijdschrift

Cursussen voor AIOS in het AMC
1e jaar: module active learner (zie de website van het AMC voor de laatste versie)
2e jaar: module coach de co (zie de website van het AMC voor de laatste versie)

Cursussen voor opleiders in het AMC
voor alle docenten: teach the teacher

PDA files, ebooks, en digitale versies van dermatologie handboeken
digitale dermatologie handboeken, ebooks en PDA files (members only en alleen met wachtwoord toegankelijk)
Onderwijsprogramma donderdagochtend, PDF bestanden: www.amc-vu.nl of www.vu-amc.nl

Overige bestanden
powerpointpresentaties
jaargangen Ned Tijdschr Dermatologie en Venereologie

Visitatie
Folder voor de aios over de visitatie
Evaluatie van de opleiding, voorbereiding van de aios op de visitatie

Websites
KNMG
RGS
NVDV

Aanmelden voor opleiding, wijzigen van opleiding, aanvragen van korting
Alles gaat sinds 2014 volledig digitaal via Mijn RGS
Bel RGS als het systeem vastloopt of als het niet lukt om stages correct in te voeren !

Website KNMG en RGSAuteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

27-08-2018 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid

web counter