ZORGACTIVITEITEN DERMATOLOGIE home ICD10: n.v.t.

Officiële zorgactiviteit omschrijvingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Klik hier voor de verkorte omschrijvingen. Klik hier voor een PDF bestand met de verrichtingencodes dermatologie.

Zorgactiviteit PrintZorgactiviteit omschrijving (NZA)
Huidbiopt
038913 Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.
Cryotherapie en Coagulatie
039064 Cryotherapie, diathermienaald-hyfrecator, eenvoudige behandeling van bijvoorbeeld een naevus of wrat.
NB: wordt niet vergoed, tenzij met machtiging, bij benigne tumoren (03), vasculaire laesies (25) en pigmentstoornissen
039063 Coagulatie van eenvoudige benigne aandoeningen.
NB: wordt niet vergoed, tenzij met machtiging, bij benigne tumoren (03)
039067 Coagulatie maligne uitwendige tumoren, alsmede de weinig tijdrovende coagulatie van kleinere tumoren van rectum, vulva of mondholte.
Operatieve dermatologie
039064 Cryotherapie, diathermienaald-hyfrecator, eenvoudige behandeling van bijvoorbeeld een naevus of wrat.
NB: wordt niet vergoed, tenzij met machtiging, bij benigne tumoren (03), vasculaire laesies (25) en pigmentstoornissen
038911 Operatieve verwijdering van gezwel uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpus alienum, inwendige metalen hechtingen, e.d. dmv excisie.
038912 Operatieve verwijdering van gezwel, corpus alienum en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
038916 Operatie van groot en gecompliceerd gezwel, excl. Mohs chirurgie.
038907 Operatieve verwijdering van gezwel door middel van Mohs chirurgie.
039000 Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.
039001 Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.
038998 Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.
039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039013 Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039010 Het losprepareren van de oorspronkelijke donorplaats, het praeciseren en in het defect inhechten van een in een eerdere zitting getransplanteerde direct of indirect gesteelde huidlap.
039078 Deroofing voor behandeling ernstige hidradenitis suppurativa (syn. acne ectopia).
037420 Operatie glandula Bartholini.
038963 Operatie sinus pilonidalis of sacraal dermoid.
038931 Partiele nagelbedexcisie van de grote teen.
038932 Totale excisie van een nagelbed.
039018 Shaving van een rhinophyma.
038963 Lipbiopsie.
039071 Abrasie van huidgebied groter dan 1% van het lichaamsoppervlak.
039073 Abrasie van huidgebied kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak.
Proctologie
034693 Rectoscopie of proctoscopie.
035135 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling.
035136 Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar.
037410 Operatieve behandeling condylomata accuminata.
035121 Operatie van een fistula ani.
035121 Operatie recidief fistula ani.
039066 Coagulatie van maligne tumoren van rectum, vulva of mondholte als uitgebreide ingreep.
035120 Excisie van een fissura ani.
035011 Electro-coagulatie of cryochirurgische behandeling rectumcarcinoom, de eerste behandeling.
035012 Electro-coagulatie of cryochirurgische behandeling rectumcarcinoom, iedere volgende behandeling binnen een jaar.
SOA
039064 Cryotherapie, diathermienaald-hyfrecator, eenvoudige behandeling van bijvoorbeeld een naevus of wrat.
039063 Coagulatie van eenvoudige benigne aandoeningen.
037410 Operatieve behandeling condylomata accuminata.
Varices behandeling en Flebodiagnostiek
039775 Duplex bloedvaten in extremiteiten.
033623 Sclerocompressietherapie (exclusief echogeleide sclerocompressietherapie zie 033624).
033624 Echogeleide sclerocompressietherapie.
033622 Flebectomie volgens Muller of transilluminated powered flebectomie (TIPP).
033621 Endoveneuze behandeling vaatlijden stamvene onderste extremiteit exclusief Clarivein (zie 033582).
033582 Mechano-chemische endoveneuze ablatiebehandeling (Clarivein), voor overige endoveneuze behandeling stamvene onderste extremiteit zie 033621.
199881 Supplementaire operatieve behandeling vaatlijden stamvene onderste extremiteit, open procedure, en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek van patiënt.
199882 Supplementaire endoveneuze behandeling vaatlijden stamvene onderste extremiteit (exclusief Clarivein, zie 199886) en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt.
199883 Supplementaire flebectomie volgens Muller of transilluminated aangedreven flebectomie en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt.
199884 Supplementaire sclerocompressietherapie (exclusief echogeleide sclerocompressietherapie) en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt.
199885 Supplementaire echogeleide sclerocompressietherapie en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt.
199886 Supplementaire mechano-chemische endoveneuze ablatiebehandeling (Clarivein) en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt.
Ulcus en wondbehandeling
039943 Ambulante behandeling van ulcera cruris door middel van compressietherapie.
038944 Wondbehandeling van een wond kleiner of gelijk aan 5 cm lengte zonder wondrandexcisie met onderzoek en schoonmaken en hechten of lijmen, inclusief eventueel plaatselijk verdoven.
038945 Wondbehandeling wond met wondrandexcisie (o.a. necrotomie, debridement) of wond > 5 cm lengte zonder wondrandexcisie, met onderzoek en schoonmaken en hechten of lijmen, incl. evt. plaats. verdoven.
038898 Aanleggen zinklijmverband.
038899 Verwijderen zinklijmverband.
038951 Conservatieve brandwondbehandeling.
VAC therapie (vacuum assisted closure)
038953 Vacuüm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.
038954 Vacuüm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.
038952 Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuüm therapie.
Allergologie
039601 Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv huidpriktests of intracutane injecties.
039614 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen d.m.v. een specifieke, op de patiënt afgestemde reeks van tenminste 8 voor de patiënt verdachte stoffen.
039615 Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen dmv Europese standaardreeks en/of (algemene, niet patiënt-specifieke) aanvullende standaard reeks (20-40 stoffen).
039062 Dubbelblinde voedsel provocatie test.
039068 Orale geneesmiddelen provocatie test.
039602 Desensibilisatiekuur per injectie (excl. desensibilisatie middels immunotherapie per infuus of per injectie bij kinderen zie 039150).
Fototherapie (Lichttherapie)
039992 Lichttherapie, al of niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, per behandeling.
190347 Lichttherapie-apparaat voor UVB thuisbelichting.
Fotodynamische therapie
039076 Fotodynamische therapie (fotochemische lichttherapie van (pre-)maligniteiten).
Dagbehandeling
039993 Intensieve behandeling van ernstige, uitgebreide huidaandoening met zalf (zoals ditranol, teerzalf of wet wrap) incl. eventueel inpakken/inzwachtelen, verwijderen en reinigen van de huid, per dag.
Laser behandeling
039660 Dermatologische behandeling met laser: tot ongeveer 1/2 % van het lichaamsoppervlak (4 x 5 cm), onder locale anesthesie.
039661 Dermatologische behandeling met laser: tussen 1/2 en 1 % van het lichaamsoppervlak, onder locale of algehele anesthesie.
039668 Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het lichaamsoppervlak, onder lokale of algehele anesthesie.
NB: machtiging is nodig voor laser bij benigne tumoren (03), vasculaire laesies (25) en pigmentstoornissen
Botox injecties
039446 Injectie botulinetoxine (excl. endoscopisch inspuiten botulinetoxine in blaas zie 036264), toediening exclusief het te gebruiken geneesmiddel.
Injecties en toedienen van biologicals
039942 Huidreactie volgens Mantoux.
039137 Verstrekking biologicals per infuus of per injectie bij niet-oncologische diagnosen (excl. bij kinderen zie 039140).
039445 Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.
Diversen
190009 Klinisch intercollegiaal consult.
039929 Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn.
190019 Screen to screen beeldcontact ter vervanging van een fysiek herhaalconsult (voor andere vormen van teleconsult zie 190025).
190025 Teleconsult (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).
039540 Capillaroscopie.
039080 Dermatografie (tatouage bij bijvoorbeeld tepelhofreconstructie, littekencorrectie, kleurafwijkingen huid).
Behandeling benigne aandoeningen op verzoek van patiënt
199891 Operatieve verwijdering benigne tumor op verzoek van patiënt, na consult i.v.m. een verdachte huidlaesie.
199892 Dermatologische laserbehandeling benigne tumor op verzoek van patiënt, na consult i.v.m. een verdachte huidlaesie.
199893 Verwijdering benigne tumor d.m.v. coagulatie of cryotherapie op verzoek van patiënt, na consult i.v.m. een verdachte huidlaesie.
199894 Dermabrasie of shaving van rhinophyma op verzoek van patiënt, na behandeling met medicatie. Bijbetaling meerkosten.
199895 Dermatologische laserbehandeling van rhinophyma op verzoek van patiënt, na behandeling met medicatie. Bijbetaling meerkosten.
199896 Coagulatie of cryotherapie van rhinophyma op verzoek van patiënt, na behandeling met medicatie. Bijbetaling meerkosten.
199897 Dermatologische laserbehandeling van overbeharing op verzoek van patiënt, nadat een onderliggende aandoening dmv bloedonderzoek is uitgesloten. Bijbetaling meerkosten.
Informatieverstrekking
119051 Telefonische informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts.
119052 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt aan) het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

05-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid