ZORGACTIVITEITEN DERMATOLOGIE home ICD10: n.v.t.

PrintZorgactiviteit omschrijvingen (verkorte omschrijving). Klik hier voor de officiële NZA omschrijvingen.

Zorgactiviteit Zorgactiviteit omschrijving (verkort)
Huidbiopt
038913 huidbiopsie
Cryotherapie en Coagulatie
039064 cryotherapie verrucae of andere lesies
NB: wordt niet vergoed, tenzij met machtiging, bij benigne tumoren (03), vasculaire laesies (25) en pigmentstoornissen
039063 coagulatie eenvoudige benigne tumoren
NB: wordt niet vergoed, tenzij met machtiging, bij benigne tumoren (03)
039067 coagulatie (pre-)maligne uitwendige tumoren
Operatieve dermatologie
039064 kleine verrichting (zonder hechten)
(currettage, shave- of punchexcisie, excochleatie, afknippen fibromen)
NB: wordt niet vergoed, tenzij met machtiging, bij benigne tumoren (03), vasculaire laesies (25) en pigmentstoornissen
038911 verrichting (eenvoudige ingreep)
(b.v. excisie van een naevus of BCC, of excisie met hechten atheroomcyste e.a. benigne tumoren)
038912 grote verrichting
(b.v. grote tumor, reexcisie, excisie HS oksel)
038909 complexe verrichting
(b.v. excisie grote of meerdere tumoren, grote excisie hidradenitis, tijdrovende ingrepen (> 45 min)
038907 excisie tumor met Mohs chirurgie
039000 huidtransplantatie klein (<1%, o.a. punchgrafts)
039001 huidtransplantatie klein (<1%, complex, gelaat)
038998 huidtransplantatie gemiddeld (1-3% lich. oppervlak)
039011 huidtranspositie klein
039012 huidtranspositie matig groot/complex
039013 huidtranspositie complex (buis of forehead flap)
039010 idem, 2e ingreep: preciseren flap, sluiten donorplek
039078 deroofing bij hidradenitis suppurativa
037420 operatie Bartholini cyste
038963 excisie sinus pilonidalis
038931 partiële excisie nagelbed
038932 totale excisie nagelbed
039018 shaving van een rhinophyma
038963 lipbiopsie
039071 dermabrasie groot (>1% lichaamsoppervlak)
039073 dermabrasie klein (<1% lichaamsoppervlak)
Proctologie
034693 proctoscopie
035135 proctoscopie + elastic band
035136 proctoscopie + elastic band, vervolgbehandeling
037410 condylomata acuminata operatief
035121 fistulectomie perianaal
035121 fistulectomie perianaal, recidief
039066 coagulatie maligne tumoren rectum
035120 excisie van een fissura ani
035011 coagulatie of cryo rectumcarcinoom
035012 coagulatie of cryo rectumcarcinoom, vervolg
SOA
039064 cryotherapie condylomata acuminata
039063 coagulatie condylomata acuminata
037410 condylomata acuminata operatief
Varices behandeling en Flebodiagnostiek
039775 duplex onderzoek venen door dermatoloog
033623 sclerocompressietherapie
033624 echogeleide sclerocompressietherapie
033622 excisie varices (Müller procedure)
033621 endoveneuze obliteratie (VNUS of laser)
033582 endoveneuze obliteratie (Clarivein)
199881 supplementaire operatieve behandeling vaatlijden stamvene
199882 supplementaire endoveneuze behandeling vaatlijden stamvene
199883 supplementaire flebectomie volgens Muller
199884 supplementaire sclerocompressietherapie
199885 supplementaire echogeleide sclerocompressietherapie
199886 supplementaire endoveneuze ablatiebehandeling (Clarivein)
Ulcus en wondbehandeling
039943 compressietherapie (zwachtelen)
038944 wondbehandeling wond < 5 cm
038945 wondbehandeling wond > 5 cm
038898 aanleggen van een zinklijmverband
038899 verwijderen van een zinklijmverband
038951 conservatieve brandwondbehandeling
VAC therapie (vacuum assisted closure)
038953 aanbrengen VAC therapie klinisch
038954 aanbrengen VAC therapie poliklinisch
038952 verwisselen VAC therapie
Allergologie
039601 intracutane tests
039614 contactallergologisch onderzoek > 8 patch
039615 contactallergologisch onderzoek > 20 patch
039062 dubbelblinde voedsel provocatie test
039068 orale geneesmiddelen provocatie test
039602 desensibilisatiekuur per injectie
Fototherapie (Lichttherapie)
039992 UVB of PUVA therapie per keer
190347 lichttherapie via thuiszorg (1 x registreren)
Fotodynamische therapie
039076 PDT (fotodynamische therapie) incl. Metvix
Dagbehandeling
039993 intensieve zalfbehandeling, dagbehandeling
Laser behandeling
039660 klein (<½ % (4 x 5 cm), lokale verdoving)
039661 middel (½ - 1%, lokale verdoving of narcose)
039668 groot (>1%, lokale verdoving of narcose)
NB: machtiging is nodig voor laser bij benigne tumoren (03), vasculaire laesies (25) en pigmentstoornissen
Botox injecties
039446 Botox injectie i.v.m. hyperhidrose
Injecties en toedienen van biologicals
039942 huidreactie volgens Mantoux
039137 biologicals infuus of injectie (volwassenen)
039445 injecties (b.v. penicilline)
Diversen
190009 klinisch intercollegiaal consult
039929 teledermatologie (voor huisartsen)
190019 teleconsult screen to screen
190025 telefonisch of email consult
039540 capillaroscopie
039080 medische tatouage (dermatografie)
Behandeling benigne aandoeningen op verzoek van patiënt
199891 operatieve verwijdering benigne tumor op verzoek van patiënt
199892 dermatologische laserbehandeling benigne tumor op verzoek van patiënt
199893 verwijdering benigne tumor d.m.v. coagulatie of cryotherapie op verzoek van patiënt
199894 dermabrasie of shaving van rhinophyma op verzoek van patiënt
199895 dermatologische laserbehandeling van rhinophyma op verzoek van patiënt
199896 coagulatie of cryotherapie van rhinophyma op verzoek van patiënt
199897 laserbehandeling van overbeharing op verzoek van patiënt
Informatieverstrekking
119051 telefonische informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts
119052 schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

25-02-2018 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter