CEAP CLASSIFICATIE CHRONISCHE VENEUZE INSUFFICIËNTIE ICD10: n.v.t.

De CEAP classificatie wordt internationaal gebruikt voor de indeling van klachten bij chronische veneuze insufficiëntie. CEAP staat voor Clinical, Etiological, Anatomical and Pathofysiological classification.


CEAP classificatie chronische veneuze insufficiëntie:
Clinical Classification
Class 0 C0 Geen zichtbare of palpabele veneuze afwijkingen   [klik hier voor Engelse versie]
Class 1 C1 Besenreiser of reticulaire venen
Class 2 C2 Spataderen overig (middelgroot, groot, zijtak, stam)
Class 3 C3 Oedeem zonder verdere huidveranderingen
Class 4 C4 Tekenen van veneuze insufficiëntie (hyperpigmentatie, hyperkeratose, stasis dermatitis, etc.)
Class 5 C5 Tekenen van veneuze insufficiëntie, en litteken van genezen ulceratie
Class 6 C6 Tekenen van veneuze insufficiëntie, en op dit moment een ulcus
Etiological Classification
Congenital EC (Aanleg voor) veneuze insufficiënte vanaf de geboorte
Primary EP Oorzaak veneuze insufficiëntie onbekend
Secondary ES  Oorzaak veneuze insufficiëntie bekend (na trombose, trauma, zwangerschap, etc.)
Anatomical segmental localization
Superficial Veins AS1-5  
  S1 Besenreiser / reticulaire venen
  S2 Vena Saphena Magna - boven de knie
  S3 Vena Saphena Magna - onder de knie
  S4 Vena Saphena Parva
  S5 Overige (grotere) venen
Deep Veins AD6-16  
  D6 Vena cava inferior
  D7 Vena iliaca communis
  D8 Vena iliaca interna
  D9 Vena iliaca externa
  D10 Bekkenvenen
  D11 Vena femoralis communis
  D12 Vena femoralis profunda
  D13 Vena femoralis (superficialis)
  D14 Vena poplitea
  D15 V. tibialis (anterior, posterior, peroneus)
  D16 Venae gastrocnemius, soleus, overige
Perforating Veins AP17-18  
  P17 Dijbeen
  P18 Onderbeen
Pathophysiological classification
  PR Reflux
  PO Obstructie
  PR,O Reflux en obstruction


CEAP

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid