STAMVARICOSE VAN DE VENA SAPHENA MAGNA ICD10: I83.9

Stamvaricose van de vena saphena magna
Stamvaricose van de vena saphena magna.

Zie voor de diagnostiek onder duplex onderzoek van de vena saphena magna.


Crossectomie
De crosse is het boogvormige stuk van de vena saphena magna kort voor de inmonding in de vena femoralis. Ter plaatse van deze inmonding hoort een klep te zitten, is deze lek dan spreekt men van VSM crosse-insufficiëntie. Meestal zijn dan ook de kleppen in het traject vena iliaca - vena femoralis gesneuveld, is er een positieve valsalva hoorbaar, en is ook de VSM zelf lek. Op de crosse komen verschillende zijtakken uit, de grote zijtakken naar de voorzijde en achterzijde van het been, maar ook takken naar de genitale regio en naar de onderbuik.
Crossectomie betekent doornemen van de crosse. Dit is een vaatchirurgische ingreep waarbij een incisie in de liesplooi wordt gemaakt. De inmonding van de VSM (de crosse) wordt vrijgeprepareerd. Alle zijtakken worden vrijgeprepareerd en gehecht of geclipt en doorgenomen. Tenslotte wordt ook de VSM zelf onderbonden of geclipt op 2 plaatsen en daartussen doorgenomen. De crossectomie kan worden uitgevoerd als op zichzelf staande ingreep, maar wordt vaak gecombineerd met het eruit trekken van het bovenste gedeelte van de VSM tot net onder de knie (crossectomie + korte strip) of de gehele VSM (crossectomie + lange strip). Dat laatste wordt niet veel meer gedaan, omdat het meer complicaties geeft en vaak niet nodig is. Na crossectomie + korte strip kunnen varices aan het onderbeen spontaan verdwijnen of minder klachten geven. Zoniet kan kunnen in een latere fase de varices aan het onderbeen, ook de distale VSM en zijtakken daarvan met andere methoden worden behandeld.

Video crossectomieVideo: crossectomie.Crossectomie + korte strip
Bij crossectomie + korte strip wordt eerst de VSM crosse doorgenomen zoals boven beschreven. Vervolgens wordt een pinstripper door de VSM gevoerd tot net onder de knie, en komt daar via een klein sneetje in de huid naar buiten. Het uiteinde van de stripper wordt stevig vastgemaakt aan de VSM stomp. Vervolgens wordt het hele vat binnenste buiten uit het been getrokken. De grotere zijtakken van de VSM in het bovenbeen scheuren daarbij af, waarbij hematomen ontstaan. Daarom moet het been wel meteen na de ingreep gezwachteld worden. Dit drukverband blijft 1 tot 2 weken zitten om hematomen te voorkomen. De ingreep wordt verricht op de operatiekamer, door de vaatchirurg, onder algehele narcose of d.m.v. een ruggeprik. De verwachting is dat deze ingreep in toenemende mate vervangen wordt door de endovasculaire laser methode, die minder invasief is.

Crossectomie + lange strip
Deze ingreep wordt vrijwel niet meer verricht. Het hield in dat ook het distale gedeelte van de VSM tot aan enkel niveau er uit werd getrokken. De ingreep gaf meer kans op complicaties, en het bleek dat een korte strip volstaat, eventuele resten van de VSM en zijtakken in het onderbeen kunnen indien nodig in een latere fase met minder invasieve methoden zoals scleroseren worden behandeld.

Video crossectomie + korte stripVideo: crossectomie + korte strip.Endovasculaire laser methode
Bij de endovasculaire laser methode wordt eerst de insufficiënte VSM afgetekend op het been. Onder echogeleiding wordt de VSM net onder de knie aangeprikt. Het verschijnen van veneus bloed in de naald is de controle dat de naald goed zit. Vervolgens wordt een voerdraad ingevoerd en daarna de laserdraad. Onder echo controle wordt de laser opgevoerd tot 2 cm van de inmonding van de VSM in de femoralis. De huid rondom wordt verdoofd met lidocaïne. De vena saphena magna wordt daarna van binnenuit dichtgebrand. Na elke laser puls wordt de laserdraad 3 cm teruggetrokken.

Video endovasculaire laserVideo: endovasculaire laser.Foamscleroseren onder Duplexgeleiding
Hierbij wordt 3% aethoxysclerol ingespoten in de vena saphena magna onder Duplex controle. De aethoxysclerol oplossing wordt samen met wat lucht tot een schuim geklopt door het via een driewegkraantje met kracht van de ene spuit naar de andere spuit op te trekken. Dit schuim is wat visceuzer dan de vloeistof en maakt daardoor waarschijnlijk beter contact met de vaatwand.

Video foam scleroserenVideo: foam scleroseren.Endovasculaire coagulatie van de vena saphena magna met het VNUS systeem
De endovasculaire coagulatie van de vena saphena magna met het VNUS systeem is een techniek die net even wat anders gaat dan de endovasculaire laser. Voor een algemeen beeld van de techniek: bekijk onderstaande filmpjes die op Youtube te vinden zijn:

Video VNUS closure procedureVideo: VNUS closure procedure.


Video VNUS closure procedureVideo: VNUS closure procedure.


Video VNUS closure procedureVideo: VNUS closure procedure.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 I83.9 Varices van onderste extremiteiten zonder ulcus of ontsteking: vena saphena magna
ICD10 I83.9 Varicose veins of lower extremities without ulcer or inflammation: vena saphena magna
SNOMED 234055007 Varicose veins of leg with long saphenous vein distribution
DBC 30 spacer Chronische oppervlakkige veneuze pathologie / varices

ICD10 I83.9 Varices van onderste extremiteiten zonder ulcus of ontsteking: crosse insufficiëntie
ICD10 I83.9 Varicose veins of lower extremities without ulcer or inflammation: crosse insufficiency
SNOMED 234055007 Varicose veins of leg with long saphenous vein distribution
DBC 30 spacer Chronische oppervlakkige veneuze pathologie / varices