BLOW-OUT (ANEURYSMA IN VARIX BOVEN EEN INSUFFICIËNTE VENA PERFORANS) ICD10: I83.9

Met blow-out wordt bedoeld een verwijding (bolling, aneurysma) in een oppervlakkig varix, precies boven een vena perforans. De venae perforantes verbinden het diepe systeem met het oppervlakkige systeem. Sommige perforantes hebben eigennamen gekregen zoals de venae perforantes van Cockett I, II, en III aan het onderbeen, de v. perforans van Boyd net boven de knie, de v. perforans van Dodd halverwege het boven been, en de v. perforans van Hunter daarboven.
Een blow-out ontstaat vooral in de 3 laaggelegen v. perforantes van Cockett, bij patiënten waarbij het diepe veneuze systeem insufficiënt (kleploos) is.

blow-outs in venae perforantes venae perforantes
blow-outs venae perforantes


Diagnostiek: herkenbaar aan het klinisch beeld. Leeg te drukken. Bij palpatie is een soort knoopsgatfenomeen te voelen. Bij Duplex onderzoek is de insufficiënte verbindingsvene te zien, vaak begeleid door een in rood pulserende arterie er vlak naast (de a. perforans die door de zelfde opening in de fascie komt).

Therapie: een blow-out kan worden behandeld door in de varix er boven en in de vena perforans te scleroseren (zie scleroseren van een vena perforans), of door de v. perforans te onderbinden, of door middel van de endoscopische subfasciale ligatie. Dit laatste wordt niet zo vaak meer toegepast omdat het een bewerkelijke techniek is t.o.v. de geringe therapeutische waarde.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

05-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 I83.9 Varices van onderste extremiteiten zonder ulcus of ontsteking: vena perforans onderbeen
ICD10 I83.9 Varicose veins of lower extremities without ulcer or inflammation: vena perforans lower leg
SNOMED 234057004 Calf perforator varicose veins
DBC 30 Chronische oppervlakkige veneuze pathologie / varices