CONTRAINDICATIES VOOR SCLEROSEREN EN MULLER PROCEDURE ICD10: n.v.t.


Contra-indicaties voor scleroseren, absoluut:
kort tevoren doorgemaakte diepe veneuze trombose, zeker niet binnen de eerste 4-6 maanden (cave obstructie in het diep veneuze systeem, waarbij secundaire varices ontstaan die belangrijk zijn voor de veneuze afvoer)
acute oppervlakkige tromboflebitis en flebitis migrans
allergie voor het sclerosans.
arteriële insufficiëntie stadium III en IV volgens Fontaine (stadium III gekenmerkt door de rustpijn en vooral nachtelijke pijn; stadium IV gekenmerkt door continue pijn, en acrale ulceraties).
ernstige algemene ziekten, zeker als zij met bedlegerigheid gepaard gaan (acute infectieziekten, lever- en nierfunctiestoornissen, neoplasmata, ernstige chronische cardiale en respiratoire aandoeningen).
immobiliteit t.g.v. stoornissen of ziekte van het bewegingsapparaat (meestal oedeem aanwezig, adequate compressie wordt niet verdragen, trombose risico stijgt).


Contra-indicaties voor scleroseren, relatief:
graviditeit en borstvoeding; varices gedurende graviditeit worden in het algemeen niet gescleroseerd. De venen nemen postpartum na 8-10 weken hun normale diameter aan. Bij functionele klachten kan beter vóór een eventuele nieuwe zwangerschap worden behandeld, aangezien dan progressie en klachten tijdens de zwangerschap worden tegengegaan. Het product ethoxysclerol is door de fabrikant niet vrijgegeven voor gebruik in de zwangerschap.
recidiverende diep veneuze trombose in de voorgeschiedenis
stollingsstoornissen die gepaard gaan met hypercoagulabiliteit
anticoagulantia gebruik
ernstig oedeem
complicerende arteriosclerose met kans op druknecrosen
angiodysplasieën, zoals varices bij het syndroom van Klippel-Trénaunay; na uitvoering van een Duplex onderzoek waarbij de anomalieën van het diep veneuze systeem dienen te worden uitgesloten.
spider naevi en andere venectasiën waar arteriele aanvoer op is (lukt meestal niet)
patiënt kan of wil geen kousen dragen


Contra-indicaties voor Muller procedure, absoluut :
varices die van belang zijn voor de veneuze afvloed
kort tevoren doorgemaakte diepe veneuze trombose, zeker niet binnen de eerste 4-6 maanden. (cave obstructie in het diep veneuze systeem, waarbij secundaire varices ontstaan die belangrijk zijn voor de veneuze afvoer)
acute oppervlakkige tromboflebitis, stolsels in het te behandelen vat
anti-stolling gebruik (Sintrom, Marcoumar). Ascal kan 5 dagen tevoren worden gestopt.
arteriële insufficiëntie of andere contra-indicaties voor het aanleggen van een drukverband


Contra-indicaties voor Muller procedure, relatief:
overgewicht: vaak dunne, kwetsbare vaten die snel afbreken; meer hematoomvorming
eerdere mislukte Mullerpogingen in het zelfde traject
eerdere mislukte scleroseerpogingen: geen contra-indicatie, maar de venen kunnen moeilijk er uit te halen zijn, vast zitten, snel breken


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

05-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid