DUPLEX ONDERZOEK VAN DE VENA SAPHENA MAGNA ICD10: I83.9


Stamvaricose van de vena saphena magna Esaote Mylab duplex
Stamvaricose van de vena saphena magna Esaote Mylab duplex


Accesoire vena saphena magna
Met de echokop dwars op de binnenkant van het bovenbeen wordt direct een hooggelegen (extrafasciaal gelegen) vena saphena magna gezien. De VSM wordt in het midden van het beeld geplaatst.


Accesoire vena saphena magna
Daarna de echokop draaien in de lengte richting van het vat. Nu is het mooi helemaal in beeld.


Accesoire vena saphena magna
Knijp in het been onder de echo kop. Het bloed stroomt omhoog en dat geeft een blauwe kleur (normaal) maar bij het loslaten stroomt het bloed terug en wordt het gehele vat langdurig rood. Nu weten we dat de kleppen in deze vene kapot zijn. De kleuren blauw (omhoog stromend, veneus) en rood (omlaag stromend) worden alleen goed weergegeven als de echokop goed wordt gehouden, met het pijltje omhoog.


Video vena saphena magna
Video: vena saphena magna op de normale diepte, liggend tussen twee fasciebladen. De VSM wordt eerst opgezocht, in het midden geplaatst en dan wordt de echokop in de lengte richting gedraaid.


Insufficiente vena saphena magna
Knijpen in het been: het vat wordt geheel rood bij loslaten: de vena saphena magna is insufficiënt.


Diameter opmeten van de vena saphena magna
Het is mogelijk om de diameter op te meten van het vat. Het kan handig zijn om dat te weten in verband met de therapie; of er bijvoorbeeld een VNUS catheter doorheen kan.


Reflux meten in een insufficiente vena saphena magna
Met de duplex kan ook de reflux over het vat worden gemeten.


Video intact klepje in de vena saphena magna
Video: intact klepje in de vena saphena magna.


Oorsprong van de vena saphena magna: Mickey Mouse figuur
De volgende stap is om de VSM te vervolgen naar de oorsprong in de lies, daar waar de VSM ontspringt uit de vena femoralis superficialis. Hiervoor proberen we de Mickey Mouse figuur in beeld te krijgen die hier boven te zien is. Vaak verschijnt dat al als de echokop in de liesplooi wordt gezet. Met de markering op de kop naar boven lateraal. Dan is het vat in het midden de vena femoralis. Het linker oortje, kleinere diameter, is de arterie, en het rechter oortje is de vena saphena magna. 


Oorsprong van de vena saphena magna: Mickey Mouse figuur
Anatomie liesplooi. Lichtblauw: vena femoralis, diep systeem. Donkerblauw: vena saphena magna, oppervlakkig systeem. Rood: arteria femoralis. In de liesplooi precies waar de VSM aftakt vormen deze drie vaten de Mickey Mouse figuur. Als de echoknop markering naar lateraal staat is het rechteroortje altijd de VSM.


Video klep van de vena saphena magna crosse
Video: insufficiënte klep van de vena saphena magna crosse.


Video crosse insufficiëntie van de vena saphena magna
Video: crosse insufficiëntie van de vena saphena magna, met lange reflux.


Video crosse insufficiëntie van de vena saphena magna
Video: Crosse insufficiëntie van de vena saphena magna, met korte reflux.


Video vena saphena magna die via een insufficiënte vena perforans wordt gevuld vanuit het diepe systeem
Video: vena saphena magna die via een insufficiënte vena perforans wordt gevuld vanuit het diepe systeem.


Video vena saphena magna die via een insufficiënte vena perforans wordt gevuld vanuit het diepe systeem
Video: idem, vena saphena magna die via een insufficiënte vena perforans wordt gevuld vanuit het diepe systeem, maar nu met de bloed flow er in afgebeeld na knijpen in het been.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 I83.9 Varices van onderste extremiteiten zonder ulcus of ontsteking: vena saphena magna
ICD10 I83.9 Varicose veins of lower extremities without ulcer or inflammation: vena saphena magna
SNOMED 234055007 Varicose veins of leg with long saphenous vein distribution
DBC 30 Chronische oppervlakkige veneuze pathologie / varices