LICHT REFLEX RHEOGRAFIE (LRR) ICD10: n.v.t.

Licht reflex rheografie (LRR) is een oude techniek om de venous refill time (VRT) te meten. Een lichtgevoelige diode vangt het weergekaatste licht op van 3 LED's eromheen. Gevulde capillairen kaatsen meer licht terug, het apparaat meet aldus via een afgeleide maat de vullingtoestand van het been. De LRR geeft een aanvulling op flebodiagnostische tests waarbij de reflux wordt beoordeeld met een hand-Doppler of een duplex scan. Het aantonen van reflux geeft namelijk nog geen informatie over de ernst van de reflux. Met de LRR kan de ernst van de veneuze insufficiëntie worden ingeschat. De LRR meet, na het leegpompen van het been door het 10 x aanspannen van de kuitspierpomp, hoe snel het been weer volloopt. Normaal hoort dat langer te duren dan 25 seconden. Een kortere duur wijst op een veneuze insufficiëntie. Ook kan men aan de LRR meting zien of er een goede pompfunctie is. De LRR wordt weinig meer gebruikt bij de routine diagnostiek van veneuze insufficientie. De test is bewerkelijk, de duplex scan heeft de plaats ingenomen.

VRT (sec):   interpretatie:
> 25   normaal
15-25   varices, ongecompliceerd
10-15   CVI graad I-II (Widmer)
5-10   CVI graad II-III (Widmer)
< 5   post-thrombotisch syndroom


Uitvoering:
De patiënt zit op een stoel. Patiënten moeten in staat zijn om redelijke kuitspierbewegingen te kunnen uitvoeren. De probes worden aan de binnenzijden van de onderbenen geplakt, tussen Cockett II en III (tussen 12 en 18 cm). Niet aanbrengen boven varices. Nadat de procedure is uitgelegd en de patiënt volledig tot rust is gekomen wordt de meting gestart. Het apparaat geeft 10 x een piep, waarbij de patiënt de voorvoet optilt. Na de tiende piep doodstil blijven zitten totdat de meting helemaal is afgerond (50 seconden). Zonodig herhalen met een stuwband om oppervlakkige varices.

Voorbeeld van een meting bij een patiënt met ulcus cruris venosum: beiderzijds gestoorde refill time van 7 seconden:


Licht reflex rheografie (LRR)

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

05-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid