DUPIXENT (DUPILUMAB) BIJ ATOPISCH ECZEEM print home printenhome


WAT IS DUPIXENT (DUPILUMAB) ?

Dupixent (dupilumab) is een geneesmiddel voor de behandeling van ernstig atopisch eczeem. Het middel wordt éénmaal per 2 weken als een onderhuidse injectie toegediend. Dupilumab is een kunstmatig gemaakt antilichaam. Dit soort geneesmiddelen worden ook wel biologicals genoemd. Er waren al biologicals voor de behandeling van psoriasis, maar nog niet voor atopisch eczeem. Dupilumab is in september 2017 geregistreerd in Nederland.

Dupixent (dupilumab) Dupixent (dupilumab) Dupixent (dupilumab)
dupilumab dupilumab dupilumabHOE WERKT DUPIXENT (DUPILUMAB) ?

Bij atopisch eczeem is de huid constant ontstoken, dit is te zien aan de roodheid en schilfering. Dit ontstekingsproces wordt aangejaagd door eiwitten die door het afweersysteem worden geproduceerd en die interleukinen worden genoemd. Bij atopisch eczeem spelen interleukine 4 (IL-4) en interleukine 13 (IL-13) een belangrijke rol. Deze interleukinen oefenen hun werking uit door te binden aan een eiwit aan het oppervlak van ontstekingscellen. Dit eiwit wordt een receptor genoemd. Dupixent (dupilumab) blokkeert de receptor voor IL-4 en IL-13. Hierdoor wordt de ontsteking geremd. Het middel is onderzocht bij grote aantallen patiënten; in dit onderzoek is het vergeleken met een nep-middel (injectie met placebo). Uit dit onderzoek bleek dat al na een week een duidelijke verbetering van het eczeem optrad. De eczeemplekken werden minder, de jeuk werd minder, de nachtrust verbeterde en de patiënten vonden dat de kwaliteit van hun leven verbeterd was.


WIE KOMT ER IN AANMERKING VOOR BEHANDELING MET DUPIXENT ?

Omdat Dupixent een duur geneesmiddel is, zijn er voorwaarden gesteld aan het voorschrijven ervan. Het moet gaan om een matig ernstig tot zeer ernstig atopisch eczeem, dat niet reageert op de gangbare behandelingen zoals insmeren met corticosteroïden, Protopic of Elidel, of teerzalf, of behandeling met licht-therapie, en ook niet op behandeling met tabletten zoals prednison, ciclosporine, methotrexaat, Imuran (azathioprine), of Cellcept (mycofenolaat mofetil). Of waarbij deze behandelingen niet gegeven kunnen worden vanwege bijwerkingen of andere redenen.

Dupixent kan ook nog niet worden voorgeschreven bij personen onder de 18 jaar, omdat niet onderzocht is hoe het werkt in deze leeftijdscategorie, en wat de bijwerkingen zijn.


HOE WORDT DUPIXENT TOEGEDIEND ?

Dupixent wordt toegediend via een injectie onder uw huid (subcutane injectie), in de buik of in de bovenbenen. De injectie kan worden gegeven door een arts, verpleegkundige of doktersassistente, maar na enige uitleg en instructie kunt u dit ook gewoon zelf. De meeste patiënten injecteren zichzelf. In de bijsluiter van Dupixent wordt heel duidelijk uitgelegd hoe dit moet.

Dupixent (dupilumab) Dupixent (dupilumab)

Iedere spuit bevat één dosis Dupixent (300 mg). De spuit niet schudden. Lees de gebruiksaanwijzing voor de spuit zorgvuldig door voordat u Dupixent gebruikt.

De aanbevolen eerste dosis is 600 mg (twee injecties van 300 mg), gevolgd door 300 mg eenmaal per twee weken.

Stop niet met het gebruik van Dupixent zonder eerst te overleggen met uw arts.


WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN ?

Dupilumab mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor het middel of voor één van de bestanddelen die zijn toegevoegd aan de oplossing: L-arginine hydrochloride, L-histidine, polysorbaat 80, natriumacetaat, azijnzuur, en sucrose.

De klachten die bij een allergische reactie of overgevoeligheidsreactie op dupilumab kunnen optreden zijn koorts, een algemeen ziek gevoel, gezwollen lymfeklieren, netelroos (urticaria, galbulten), jeuk, gewrichtspijn, en huiduitslag. Stop het gebruik van Dupixent als u één van deze klachten krijgt, neem contact op met uw arts, en zoek onmiddellijk medische hulp als u last krijgt van een ernstige allergische reactie.

Parasitaire infecties (worminfecties) van de darmen vormen ook een probleem. Dupixent verlaagt uw weerstand tegen infecties met darmparasieten. Heeft u een parasitaire infectie, dan moet deze eerst worden behandeld voor u een behandeling met Dupixent start. Darmparasieten kunnen worden opgelopen bij bezoek aan de Tropen. Heeft u in de afgelopen 5 jaar de Tropen bezocht, en/of heeft u klachten gehad zoals diarree, winderigheid, maagklachten, een vettige ontlasting of uitdroging, dan kunt u een parasitaire infectie hebben opgelopen. Het is raadzaam om de ontlasting te laten onderzoeken op de aanwezigheid van wormen of wormeieren.


WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN

Heeft u ook astma dan kan het zijn dat uw klachten verminderen tijdens gebruik van Dupixent. Ga echter niet zelf iets veranderen aan uw astma medicatie, overleg dit met de arts die het heeft voorgeschreven. Let op, als u stopt met Dupixent kan de astma weer in alle hevigheid terugkomen.

Een van de belangrijkste bijwerkingen van Dupixent is irritatie en ontsteking van de slijmvliezen van het oog (conjunctivitis). Neem contact op met uw arts bij oogklachten. Vaak kan het probleem worden opgelost met oogdruppels. Soms is een verwijzing naar een oogarts nodig.


ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

De effecten van Dupixent bij zwangere vrouwen zijn niet bekend; daarom wordt aangeraden te stoppen tijdens zwangerschap. In overleg met uw behandelend arts kan ook besloten worden om door te gaan.
Ook is nog niet bekend of het middel via borstvoeding door pasgeborenen wordt opgenomen. Het advies is om geen borstvoeding te geven, of te stoppen met Dupixent.


BIJWERKINGEN

Zoals elke geneesmiddel kan ook Dupixent bijwerkingen veroorzaken. Mogelijke bijwerkingen zijn:
allergische reacties (overgevoeligheidsreacties); symptomen van een allergische reactie zijn onder andere koorts, algemeen ziek gevoel, gezwollen lymfeklieren, netelroos, jeuk, gewrichtspijn, huiduitslag
reacties op de insteekplaats (roodheid, zwelling en jeuk)
ontstoken ogen (conjunctivitis), oog infectie
droge ogen, roodheid en jeuk
jeuk aan het ooglid, roodheid en zwelling
hoofdpijn
koortsblaasjes (op lippen en huid)


HOE BEWAART U DUPIXENT (DUPILUMAB) ?

Bewaar Dupixent in de koelkast (2-8 °C). Haal het 3 kwartier voor injectie uit de koelkast zodat het minder koud is bij injecteren. Buiten de koelkast bij kamertemperatuur (< 25°C) niet langer dan 2 weken bewaren. Niet gebruiken als de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Lever restanten in bij de apotheek.

Bron: www.huidziekten.nl 2021
22-05-2021 (JRM) www.huidziekten.nl zakboek
      
 
 
      
 
 
      
 
QR-code folder    QR-code voor print-versie van deze folder (PDF).