Vergoedings status home

dot Dit product wordt niet vergoed door de verzekering !

Ook niet met een recept. Er zijn verschillende redenen waarom sommige geneesmiddelen niet vergoed worden, zoals:
 
- Bezuinigingen op het verstrekkingen pakket. Dit is de belangrijkste reden waarom veel geneesmiddelen niet meer vergoed worden. De politiek heeft de macht over wat er wel en wat er niet meer vergoed wordt totaal uit handen gegeven aan de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben hierdoor het recht gekregen om eenzijdig en zonder overleg met de beroepsgroep of patiëntenverenigingen bepaalde geneesmiddelen opeens niet meer te vergoeden.
- Het middel wordt door de zorgverzekeraar beschouwd als een cosmetisch product dat de patiënt zelf hoort te betalen.
- Het betreft een zelfzorg geneesmiddel dat de patiënt zelf bij de drogist of apotheek kan kopen zonder recept.
- Het geneesmiddel is niet geregistreerd (voor dermatologische indicaties) in Nederland.
- Het middels is wel geregistreerd, maar nog niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS). Dit geldt o.a. voor een aantal dure geneesmiddelen waarover de overheid nog geen besluit heeft genomen over de vergoeding, of waarbij de overheid en de zorgverzekeraars van mening zijn dat het middel te duur is om voor vergoeding in aanmerking te komen.
- Het middel is duurder dan andere vergelijkbare middelen.
- Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het middel, of twijfels over de effectiviteit van het middel of het Farmacotherapeutisch kompas adviseert het middel niet voor te schrijven. Ook apotheekbereidingen die obsolete stoffen bevatten (zie lijst in Dermatica op recept) worden niet vergoed.
- Er is geen reden bekend waarom dit middel niet of niet meer vergoed wordt.


NB: de vergoedingsstatus van geneesmiddelen wordt voortdurend gewijzigd. Daarom is het moeilijk om deze website up-to-date te houden. Een actueel overzicht van de kosten van geneesmiddelen vindt u op de website www.medicijnkosten.nl. Omdat ook de polissen verschillen, moeten patiënten nu zelf bij de apotheek of bij hun zorgverzekeraar informeren of het middel dat ze voorgeschreven hebben gekregen vergoed wordt door hun ziektekostenpolis, en hoeveel het kost. In sommige gevallen is het goedkoper om een vervangend drogisterijproduct te kopen. Vanaf 2015 worden verschillende dermatologische magistrale bereidingen ook niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Zie de lijst van middelen die niet meer vergoed worden (Excel-bestand).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

08-10-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid