ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DERMATOLOGISCHE APOTHEEKBEREIDINGEN

home

  

Magistraal

Regionaal Formularium Dermatologische Apotheekbereidingen in de regio Amsterdam.
 
Dit is een lijst van alle magistrale receptuur die door de Amsterdamse formulariumcommissie is opgenomen in het Amsterdamse Formularium voor Dermatologische Apotheekbereidingen (AFDA)
 
Magistraal + FNA Idem, overzicht magistrale receptuur in de regio Amsterdam. Ook de FNA receptuur is in deze tabel opgenomen, zodat het direct goed zichtbaar is als er ook een FNA recept beschikbaar is.
 
Fagron lijst
 
Fagron
Fagron is een groothandel met een uitgebreid assortiment aan magistrale bereidingen en FNA preparaten. De producten zijn te vinden op diverse manieren:
  - alfabetische overzicht van Fagron producten
  - PDF kaart van Fagron producten
  - lijst van doorgeleverde bereidingen van Fagron inclusief Z-index nummers
  - website van Fagron
  - dermatologisch formularium op www.huidziekten.nl (gemarkeerd met het symbool fagron )
   
Dermatologisch
Formularium

 
Alfabetische lijst van alle lokale en systemische producten die voor huidziekten worden voorgeschreven.
Opmerkingen Overzicht van teksten met opmerkingen en achtergrondinformatie over verschillende dermatologie producten.
 
Bijlage 1: overzicht gesignaleerde recepten plus commentaar Deze lijst bevat alle magistrale receptuur die door de commissie gesignaleerd is in de periode 2004-2005. Alle recepten zijn van commentaar voorzien. In de lijsten zijn ongewenste of overbodige recepten rood gemaakt.
 
De redenen om recepten af te keuren zijn vermeld en waar mogelijk wordt een alternatief aangegeven. Deze lijst dient als naslagwerk en wordt voor onbepaalde tijd bewaard zodat voorschrijvers kunnen zien waarom bepaalde recepten onwenselijk zijn.
 
Speciale indicaties
(IND-lijst)
Speciale indicaties lijst (IND-lijst). Dit is een lijst met magistrale recepten voor bijzondere en zelden voorkomende indicaties. De indicatie waarvoor het recept bedoeld is, is gespecificeerd in de tabel. De herkomst van het recept (indien bekend) is vermeld. De recepten zijn voorzover de commissie dit kan beoordelen farmacologisch correct (verenigbaarheid, stabiliteit). Maar de effectiviteit is vaak onvoldoende onderbouwd (evidence levels C,D,E). Deze magistrale recepten worden daarom niet opgenomen in het standaard formularium dermatologische apotheekbereidingen. Maar ze worden ook niet definitief verwijderd, omdat er recepten tussen zitten die in sommige moeilijke gevallen uitkomst kunnen bieden. Om deze mogelijk nuttige recepten niet verloren te laten gaan worden ze verzameld in een aparte bijlage, de IND-lijst. Zowel voorschrijvers als apothekers zijn hierbij uitgenodigd om de recepten in deze bijlage kritisch te bekijken en van commentaar te voorzien. Dat kan betekenen dat sommige recepten zullen sneuvelen, of dat er pareltjes van magistrale receptuur bijkomen.
 
Conform de afspraken zijn de apothekers niet verplicht deze niet-FNA en niet-gestandaardiseerde receptuur af te leveren. De multidisciplinaire afspraken laten echter altijd de mogelijkheid open om een bepaald recept, na vooroverleg tussen dermatoloog en apotheker, toch te maken.
 
Het doel van de IND-lijst is dit proces te structureren. Recepten van het type 7.5% zwavel, 4% lidocaine, 2% erytromycine en 2% miconazol in Dermovate crème zullen in de lijst niet voorkomen. Voorschrijvers zullen zich gaan beperken tot alleen de in de lijsten voorkomende recepten: zoveel mogelijk handels preparaten of FNA, indien nodig regionaal gestandaardiseerde magistrale receptuur, en alleen in bijzondere gevallen receptuur van de IND-lijst. Apothekers kunnen, wanneer geconfronteerd met een afwijkend recept, deze lijst raadplegen en besluiten een bepaald recept toch te gaan maken (alleen op recept van een dermatoloog en alleen voor deze indicatie).
  
   
salicylzuur toevoegen zie Tabel salicylzuur toevoegen aan steroïd
chloorhexidine toevoegen  zie Tabel chloorhexidine of tetracycline toevoegen aan steroïd
ketoconazol toevoegen zie Tabel ketoconazol of miconazol toevoegen aan steroïd
zwavel toevoegen zie Tabel zwavel of fucidine toevoegen aan steroïd       
depigmenterende cremes zie Tabel depigmenterende crèmes      
teerpreparaten zie Koolteerformularium Rotterdam  
   
Codes / Afkortingen:  
FNA Formularium Nederlandse Apothekers
DR Dermatica op Recept (publicatie KNMP) (allemaal goedgekeurd)
HP Handelspreparaat: geen commentaar
LNA Laboratorium der Nederlandse Apothekers (allemaal goedgekeurd)
FTR Formularium Teerproducten Rotterdam (allemaal goedgekeurd, worden niet allemaal gebruikt)
   

  

  

  

  

  

  

24-06-2006 (JRM) www.huidziekten.nl

html-401-valid

 

 

 

 

 

Google Ads