Kaliumjodide home

Kaliumjodide staat bij een aantal moeilijk te behandelen huidziekten in de (oudere) leerboeken vermeld als een mogelijke optie. In het algemeen ontbreekt de ratio en de evidence. Kaliumjodide wordt meestal genoemd helemaal onderaan in rijtjes therapieën, als één van de allerlaatste opties. In Duitsland circuleerde ruim 50 jaar geleden al het volgende citaat over kaliumjodide:

Wenn man nicht weist wass, wie und warum, gibt man Jood Jood kalium

Het advies is in zijn algemeenheid om dit niet voor te schrijven tenzij er duidelijke studies zijn die de effectiviteit onderbouwen.

Er zijn waarschijnlijk maar weinig dermatologen die kaliumjodide ooit hebben voorgeschreven voor een huidziekte. Kaliumjodide is beschikbaar o.a. via Fagron (Kaliumjodide 50 mg tablet EAV 50 st, bestelnr 105951). In 2015 hebben de zorgverzekeraars de vergoeding geschrapt omdat ze er van uitgingen dat dit middel alleen in ziekenhuizen wordt gegeven. Kaliumjodide 200 mg wordt gegeven aan ouders van kinderen die worden behandeld of gescand met radioactief jodium. Het beschermt de schildklier tegen stralingsschade. Ook bij kernrampen en nucleaire oorlogsvoering wordt kaliumjodide gebruikt ter preventie van schildklierkanker.kaliumjodide
Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

06-08-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid