Links naar nuttige websites over farmacotherapie home

Farmacotherapeutisch kompas (www.farmacotherapeutischkompas.nl)
Kinderformularium (www.kinderformularium.nl)
Dermatologisch formularium op www.huidziekten.nl
Fagron productoverzicht op www.huidziekten.nl
Zalfkiezer op www.huidziekten.nl
Opmerkingen over FNA preparaten en magistrale receptuur op www.huidziekten.nl
Farmanco: meldpunt voor geneesmiddelen die niet meer leverbaar zijn (www.farmanco.knmp.nl)
Farmanco: meldpunt voor dermatica die niet meer leverbaar zijn (http://farmanco.knmp.nl/tekortgeneesmiddelen/huidaandoeningen)
Medicijnkosten.nl (wat kost het en wordt het vergoed ?) (www.medicijnkosten.nl)
DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik (www.medicijngebruik.nl)
Informatie over geneesmiddelen van de KNMP (o.a. bijsluiter teksten) (www.apotheek.nl)
Fagron magistrale bereidingen (https://nl.fagron.com/nl)
Databank met informatie over de kosten van geneesmiddelen (www.gipdatabank.nl)
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl)
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl)
Farmaceutisch Bureau Amsterdam (www.fbadam.nl)
EMEA Europese bijsluiterteksten (www.emea.europa.eu)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (www.knmp.nl)
Geneesmiddelen Bulletin (www.geneesmiddelenbulletin.nl)
Formularium voor huisartsen (Amsterdam, Groningen, Nijmegen) (www.formularium.nl)
Repertorium (www.geneesmiddelenrepertorium.nl)
Arts en Apotheker (informatie, richtlijnen, protocollen) (www.artsenapotheker.nl)
Centrale Bereidingsapotheek Nederland (www.ceban.nl)


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

06-08-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid