Podofylline home

Podofylline is een hars afkomstig van Podophyllum peltatum L. en bevat 15-40% podofyllotoxine. Podofyllotoxine heeft sterke anti-mitotische eigenschappen. Podofyllinehars heeft een plaats in de behandeling van door humaan papilloma-virus veroorzaakte condylomata. Het werkt zowel mitose remmend als direct toxisch op het papilloma-virus. Podofylline was als FNA preparaat beschikbaar als 5-25% podofyllinehars in Collodium elasticum 3% FNA (50 mg, 200 mg of 250 mg podofylline per g, geketoneerde alcohol 95% v/v, collodium 4% m/m, ether (alleen bij 5%), ricinusolie (alleen bij 5%), voor gebruik door arts (1-2 x per week aanstippen en laten opdrogen, na 2-4 uur afwassen met water en zeep). Na het beschikbaar komen van commerciele preparaten voor aanstippen door de patiënt zelf zoals podofyllotoxineoplossing 0.5% (Condylline) of crème 1.5 mg/g (Wartec) zijn de FNA bereidingen vervallen. Sommige apothekers leveren het nog voor in de spreekkamer aan SOA poli's, meestal de 25% sterkte, volgens de onderstaande receptuur (LNA-voorschrift):

sterkte 5% 20% 25%
Podofyllini resina 5 g 20 g 25 g
Alcohol ketonatus 95% v/v 24 g 20 g 19 g
Collodium 4% cum ricini oleo 71 g - -
Collodium 4% - 60 g 56 g

De firma Fagron levert de volgende podofylline preparaten voor in de spreekkamer:
- Podofylline 5% collodium 10 ml (nr 108233)
- Podofylline 20% collodium 10 ml (nr 108157)
- Podofylline 25% collodium 10 ml (nr 108232)

Podofylline kan ernstige irritatie veroorzaken bij inademing, contact met de ogen en met de huid. Er bestaat gevaar voor resorptie door de huid. Bij bereiding de volgende maatregelen te treffen:
- zorg voor goede ventilatie
- draag handschoenen en een veiligheidsbril
- weeg af in een gesloten vaatje of flesje
- ruim gemorste stof direct op

Bereiding 5%
- Mengen van de collodium elasticum 4% met de geketoneerde alcohol 95% v/v
- Oplossen van de podofylline in het collodium-alcoholmengsel

Bereiding 20%; 25%
- Oplossen van de podofylline in de geketoneerde alcohol 95% v/v
- Mengen van deze oplossing met de collodium

Podofylline collodium wordt geleverd in een glazen flacon met brede basis en penseelgarnituur. Het wordt uitsluitend gebruikt in de behandelkamer. Niet gebruiken in de zwangerschap. De houdbaarheid is niet onderzocht, de uiterste gebruiksdatum is daarom 1 maand na bereiding. Niet alle kwaliteiten podofylline lossen volledig op maar het neerslag blijft opschudbaar. Als oplosmiddel wordt gebruikt geketoneerde alcohol 95% v/v of aceton of collodium elasticum 3%. Collodium elasticum is collodium met 2% ricinusolie. Collodium elasticum 4% is als zodanig niet als oplosmiddel te gebruiken omdat onopgeloste podofylline een harde koek op de bodem vormt. Collodium 3% en Collodium elasticum 3% zijn niet als grondstof verkrijgbaar en moeten worden bereid uit Collodium 4% resp. Collodium elasticum 4% door te verdunnen met geketoneerde alcohol 95% v/v. Dat de concentratie ricinusolie bij verdunnen van collodium 4% naar 3% wat lager wordt is niet relevant.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

06-08-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid