Recepten schrijven home

Voorbeeld van een recept:

R/ triamcinolonacetonide 0.1%
propyleenglucol 10%
aqua purificata 10%
unguentum lanette FNA ad 100 g
S/ 2 x daags dun aanbrengen op aangedane huid
R/ zinksulfaat 200 mg
mf caps dtd no 90
S/ 2 dd 1 caps


Latijnse afkortingen:

1 dd d.d. semel de die / de die 1 x daags, per dag
2 dd b.d.d. bis de die 2 x daags
3 dd t.d.d. ter de die 3 x daags
4 dd q.i.d. quater de die 4 x daags
6 dd s.d.d. sexies de die 6 x daags


aa ana partes aequales van elk gelijke delen
a.c. ante coenam voor de maaltijd
a.u.e. / u.e. ad usus externum voor uitwendig gebruik
a.n. ante noctem voor de nacht
aq. pur. aqua purificata aqua destillata
collut. collutio mondspoeling
da da geef, verstrek
d.c. prohib .. da cum prohibitione geef met verbod om .. (b.v. autorijden)
d. in m.m. / i.m.m da in manum medici geef in handen van de arts
d.s. monit. da sine monitione geef zonder waarschuwing (autorijden)
d.s.p. da sine prescriptione geef zonder bijsluiter (bijvoorbeeld bij sedativa, antipsychotica (fluanxol bij psychogene jeuk), of Rivotril (voor neuropathische pijn)
d.t.d. da tales doses geef zodanige dosis
gtt aur/nas/ophth guttatae oor/neus/oogdruppels
d i.m. / i.v. / s.c. intramusculair etc. toedieningswijze
lin. linimentum smeersel
l. loco in plaats van (R/ l. Balneum Hermal)
o.d. / o.s. oculus dexter/sinister rechter / linker oog
p.c post coenam na de maaltijd
R/ recipe neem
S/ signa schrijf op het etiket
subling. sublinguata onder de tong
si nec. sit (z.n.) si necesse sit indien nodig is, zonodig
supp. suppositorium zetpil
u.c. usus cognitus gebruik bekend


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

06-08-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid