Vloeibare preparaten home

Oplossing (solutio)
Vloeibaar preparaat (water, alcohol, propyleenglycol) waaraan eventueel een actief bestanddeel is toegevoegd. Voorbeelden: aluminiumacetotartraatoplossing 12%, aluminiumhydroxychloride oplossing 15% FNA, azijnzuur oplossing 1, 2 of 3%, chloorhexidine mondspoeling 0.2% FNA, etc.

Vloeibaar preparaat
Hiermee wordt bedoeld oplossingen, schudsels, smeersels, en collodia (dikvloeibaar).

Schudsel (lotio)
Suspensie van een vaste stof in een vloeistof. Niet hetzelfde als de term lotion. Een lotion is een breder begrip (bijvoorbeeld een haarlotion) en hoeft geen vaste stof te bevatten. Voorbeelden van schudsels: calamine schudsel FNA (lotio calaminae), levomenthol 1% in zinkoxideschudsel, lotio alba FNA (zinkoxide schudsel FNA). Schudsels kunnen instabiel worden, uiteenvallen.

Smeersel (linimentum)
Vloeibare emulsie. Een emulsie is een mengsel van een waterige oplossing en een niet met water mengbaar bestanddeel, waarbij door het toevoegen van een emulgator (een stof die zowel waterige als olie-achtige bestanddelen kan binden) een stabiel mengsel ontstaat. Afhankelijk van de verhouding tussen de waterige en de olie-achtige component wordt gesproken van een olie in water emulsie (OW) of een water in olie (WO) emulsie (zie onder indifferente therapie). Een crème is ook een emulsie, maar niet vloeibaar, zoals een smeersel. Voorbeelden: zinkoxidesmeersel FNA.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

06-08-2015 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid