home links 1 links 2

Academische Ziekenhuizen

Websites van Dermatologische Verenigingen

Dermatologische Behandelcentra

Huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten

Behandelcentra Lasertherapie

Behandelcentra voor spataderen

Wondbedekkers: Informatie over producten

Wondbedekkers: Websites van fabrikanten

Online handboeken en leerboeken

Richtlijnen en Protocollen

Informatie voor artsen (zorgportalen)

Online consulten en teledermatologie

Literatuur doorzoeken (search articles)

Foto's van huidziekten, foto-atlas dermatologie

Online tijdchriften (free access)

Online only tijdschriften

Informatie voor auteurs

Laboratoriumdiagnostiek

Erfelijke aandoeningen

Diagnose systemen, disease databases

Farmacotherapie

Drogisterij artikelen

Geneesmiddelenreacties (overgevoeligheid)

Allergie

Diverse producten

Onderwijs online

Pathologie

Diverse interessante sites

Flebologie

Congressen