Pathologie termen lijst (kenmerken en entiteiten)

Epidermis
info orthokeratose
info compacte orthokeratose
info basketweave orthokeratose
info orthohyperkeratose
info hyperkeratose
info parakeratose
info cornoid lamella
info dyskeratose
info papillomatose
info excoriatie
info erosie
info ulcus
info bulla
info splijting
info acanthose
info atrofie epidermis
info dunne epidermis
info vlakke epidermis
info plompe retelijsten
info verlengde retelijsten
info hoogoplopende papillen
info agranulose
info hypergranulose
info atrofie stratum granulosum
info atrofie stratum spinosum
info spongiose
info spongiotische vesikel
info intra-epidermale vesikel
info vesikel
info spongiotische pustel
info subcorneale pustel
info acantholyse
info lacunae
info dilapidated brick wall
info corps ronde
info grains
info satellietcelnecrose
info vierkante keratinocyten
info afgeplatte keratinocyten
info erytrocyten in epidermis
info lymfocyten in epidermis
info leukocyten in epidermis

Adnexen
info haartalgkliercomplex
info talgklieren
info talgklierafvoergang
info zweetklieren
info zweetklierafvoergang
info haarfollikel
info infundibulum

Infectie / infestatie
info bacterien
info cryptococcen
info demodex
info gangetjes
info hyphen
info Leishmania bodies
info pityrosporon
info scabiesmijten
info sporen
info uitwerpselen

Virale veranderingen
info molluscumbodies
info koilocyten
info uile-ogen
info eosinofiele inclusies
info inclusies

Veranderingen
info vasodilatatie
info proliferatie
info toename
info vergroting
info verdichting
info afbraak
info destructie
info verbrokkeling
info verkleuring
info actinische dyselastose
info pigmentincontinentie

Vasculitis
info kernpuin
info fibrine
info thrombus
info erytrocytenextravasatie
info gezwollen endotheel
info prominent endotheel
Splijting, blaarvorming
info subcorneale splijting
info intra-epidermale splijting
info intra-epidermale bulla
info suprabasale splijting
info dermo-epidermale splijting
info subepidermale splijting
info subepidermale bulla
info re-epithelialisatie

info vacuolisatie basale laag
info hydrope degeneratie
info junctionactiviteit
info apoptosis
info colloid bodies
info corps ronds
info grains
info squamous Eddy
info hoornparels
info hoorncyste
info pseudohoorncyste

Immunofluorescentie
info IgG
info IgG intercellulair
info IgG langs basaalmembraan
info IgM
info IgA
info complement c3

Tumorveldjes
info pallisadering
info infiltratief
info atypie (anaplasie)
info polymorfie
info polychromasie
info poikilokaryosis
info mitosen
info pycnotische kernen
info chaotische opbouw

info basocellulair
info basaloid
info spinocellulair

Infiltraat lokalisaties
info subepidermaal
info dermaal
info hoogdermaal
info middermaal
info diepdermaal
info subcutis
info lobulair
info septaal
info diffuus
info bandvormig
info perivasculair
info pericapillair
info rond adnexen (rond appendices)
info folliculair
info perifolliculair
info rond zweetklieren
info rond talgklieren
info rond zenuwen
info rond tumor
info granulomateus
info haardsgewijs
info pustels
info circumscripte velden (patchy)
info sleevelike
info Indian fileing

Infiltraat samenstelling
info niet-specifiek
info gemengd
info mononucleairen
info lymfocyten
info atypische lymfocyten
info cerebriform
info monocyten
info epitheloidcellen
info reuscellen
info plasmacellen
info histiocyten
info macrofagen
info melanofagen
info siderofagen
info schuimcellen
info polynucleairen
info neutrofielen
info eosinofielen
info basofielen
info erytrocyten extravasatie
info erytrocyten in epidermis


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

07-03--2016 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid