Balanitis plasmocellularis circumscripta (balanitis van Zoon)
atrofie
vlakke epidermis
afgeplatte keratinocyten
subepidermale splijting
spongiose
erytrocytenextravasatie
erytrocyten in epidermis
hemosiderine
bandvormig infiltraat hoogdermaal
oedeem
zeer veel plasmacellen
dilatatie capillairen
atrophy
flat epidermis
flattened keratinocytes
subepidermal blistering
spongiosis
erythrocyte extravasation
erythrocytes in epidermis
hemosiderin
bandlike infiltrate upper dermis
edema
many plasmacells
dilated capillaries