ACITRETINE (NEOTIGASON) SAMENVATTING terug naar overzicht systemische medicatie

Neotigason (acitretine) SPC-tekst folder
samenvatting bijsluiter pdf

Acitretine (Neotigason ®) capsule à 10 mg, capsule à 25 mg

Bij uitgebreide en ernstige therapie-resistente vormen van psoriasis (plaquevorm psoriasis, psoriasis pustulosa generalisata, pustulosis palmoplantaris), ichthyosis en ichthyosiforme dermatosen, keratinisatiestoornissen, etc.
Start met 0.3-0.5 mg/kg/dag (25 mg bij 75 kg), langzaam verhogen naar 0,5-0,8 mg/kg/dag (max 1 mg/kg/dag).
Controleer lab: voor aanvang acitretine, na 1 maanden en daarna elke 3 maanden: Hb, leuko’s, trombo’s, leverenzymen (ALAT, AF), kreatinine, lipiden (cholesterol en triglyceriden, indien na 4 maanden goed niet verder vervolgen), zwangerschapstest, bij botpijn röntgenfoto.
Voorlichting: vrouwen moeten beseffen dat ze absoluut niet zwanger mogen worden en goede anticonceptie moeten gebruiken tot 3 jaar na staken. De pil kan onbetrouwbaar worden. Alcohol verergert de bijwerkingen. Bloed doneren mag niet tot 3 jaar na staken.

Contra-indicaties: Ernstige nier- of leverfunctiestoornissen, hepatitis, vrouwen in de vruchtbare leeftijd, zwangerschap, lactatie, kinderwens, twijfel over anticonceptie, verboden comedicatie, hypervitaminose A, excessief alcoholgebruik, bloeddonatie. Relatieve contra-indicaties: alcoholgebruik, diabetes mellitus, contactlenzen, kinderleeftijd, voorgeschiedenis van pancreatitis, hyperlipidemie (met name hypertriglyceridemie), arteriosclerose.

Bijwerkingen: cheilitis, xerosis, neusbloedingen, conjunctivitis, alopecia (reversibel), fotosensitiviteit, hyperlipidemie, spier-, gewrichts- en botpijn, retinoïden dermatitis, gastro-intestinale klachten, hepatitis, icterus, botveranderingen bij langdurig gebruik, idiopathische intracraniële hypertensie, verminderd kleurenzien en nachtblindheid, huidafwijkingen (granulomen, furunkels, bulleuze erupties, erytheem, jeuk (zelden branderig) en dunner worden van de niet-aangetaste huid, schilferen van de huid op handpalmen en voetzolen, abnormale nagelstructuur, paronychia, Candida vaginitis), verergering van bestaande spinale hyperostose, nieuwe hyperostose, calcificaties buiten het skelet (in weke delen), dunner worden van botten, osteoporose en premature sluiting van de epifysairschijf, misselijkheid, braken, hoofdpijn, slaperigheid, zweten, dorst, anorexie, opvliegers.

Interacties: tetracycline (intracraniële hypertensie), fenytoïne (plasmaproteïnen verschuiving), vitamine A preparaten (versterking van retinoïden effect), methotrexaat (toename hepatotoxiciteit), OAC met lage dosis progesteron (sub-50 pil) (onvoldoende anticonceptief effect), lipidenverlagende middelen (verhoogd risico op myotoxiciteit), antifungale imidazolen (toename hepatotoxiciteit), alcohol (bevordert omzetting in etretinaat, meer toxiciteit).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

05-09-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid