DAPSON (DIAFENYLSULFON) SAMENVATTING terug naar overzicht systemische medicatie

Dapson (diaminodifenylsulfon) SPC-tekst folder
samenvatting bijsluiter pdf

Diafenylsulfon (Dapson ®) (tabletten à 100 mg, deelbaar)

Dosering: bij lepra 100 mg ineens. Bij dermatitis herpetiformis 50-100 mg dd. Zonodig per 1-2 weken verhogen met stappen van 50 mg tot 400 mg dd. Daarnaast glutenvrij dieet starten. Bij goed effect afbouwen tot 25 mg dd (¼ tab dd of 50 mg per 2 dagen) of nog minder (50 mg per 3-7 dagen).

Controles voor starten: Hb, trombocyten, leukocyten, leukodiff, ALAT, γ-GT, en G6PD (glucose-6-fosfaat-dehydrogenase).
Na 1 week: Hb, leukocyten, ALAT, γ-GT, kreatinine.
Na 1 en 2 maanden: Hb, leukocyten.
Na 3 en 6 maanden, en daarna elke 6 maanden: Hb, leukocyten, ALAT, GGT en kreatinine.
Bij tekenen van anemie: Hb, reticulocyten (stijgt bij hemolyse).
Bij verschijnselen van methemoglobinemie (lethargie, hoofdpijn, cyanose, dyspnoe, tachycardie): MetHb (> 10%: dosering verlagen; >30%: stoppen).

Contraindicaties: ernstige anemie, G6PD deficiëntie, methemoglobinemie, sikkelcelanemie, acute porfyrie, zwangerschap en zwangerschapswens (anticonceptie toepassen), lactatie, lever- en nierfunctiestoornissen.

Interacties: methotrexaat, trimethoprim, sulfonamiden, pyrimethamine, probenecide.

Bijwerkingen: hemolyse, methemoglobinemie, agranulocytose, leukopenie, huidafwijkingen (erythema multiforme, erythema nodosum, exfoliatieve dermatitis, fixed drug eruption, foto-allergische dermatitis, maculaire hyperpigmentatie, lichenoide exanthemen, maculopapuleuze exanthemen, morbilliforme exanthemen, Stevens-Johnson syndroom, TEN, urticaria), cholangitis, cholestatische icterus, toxische hepatitis, misselijkheid, braken, buikpijn, anorexia, pancreatitis, hoofdpijn, duizeligheid, perifere neuropathie, manische depressie, psychose, slapeloosheid, tinnitus, wazig zien, nervositeit, nefrotisch syndroom, papilnecrose, proteïnurie, Dapson hypersensitivity syndroom (koorts, malaise, lymfadenopathie, TEN, hepatomegalie, icterus), eosinofiele pneumonie, hypoalbuminemie, kortademigheid, retinopathie, tachycardie, vermoeidheid, spierzwakte.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

29-09-2021 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter