METHOTREXAAT terug naar overzicht systemische medicatie

methotrexaat SPC-tekst folder
samenvatting bijsluiter pdf

Methotrexaat (tab à 2,5 mg, injectievloeistof (diversen))

Echo lever + lab voor starten (BSE, Hb, leuko's, leukodiff, trombo's, ery's, kreat, kreatinineklaring, ureum, urine sediment, ALAT, ASAT, AF, γ-GT, bilirubine, hepatitis B en C serologie (optioneel), zonodig zwangerschapstest).

Dosis range 5-25 mg, meestal 10-15 mg bij 70 kg. Start met 15 mg ineens (bij kwetsbare personen 10 mg of 7.5 mg) + foliumzuur 10 mg per week, 24 uur na MTX innemen. Tabletten tijdens de maaltijd innemen, niet niet met melk innemen. Bij MTX-dosis < 15 mg is 5 mg foliumzuur per week voldoende.

Controleer lab na 4-7 dagen (BSE, Hb, leuko's, diff, trombo's, ery's, kreat, ALAT, ASAT, AF, γ-GT, bilirubine).
Lab controleren na tweede gift en daarna na 1 maand, dan eens per 2-3 maanden.

Contraindicaties: kinderwens (vrouwen en mannen), zwangerschap, lactatie. Alcoholmisbruik. Actieve infecties, immuunsuppressie. Anemie, leukocytopenie, trombocytopenie, gestoorde lever- of nierfunctie, ulcus ventriculi, ulcus duodeni.

Relatieve contraindicaties: leverziekte in de voorgeschiedenis, obesitas, diabetes mellitus, gastritis, colitis ulcerosa, diarree, onvoldoende therapietrouw.

Interacties: NSAID's (wel toegestaan), salicylaten, sulfonamiden (cotrimoxazol, trimethoprim), fenytoine, tetracycline, chlooramfenicol, probenecide, aminoglycosiden, cefalosporinen, penicilline, colchicine, ciclosporine, retinoiden, barbituraten, pyrimethamine (Daraprim), triamtereen (Dytac), dipyridamol (Persantin).

Bijwerkingen: hepatotoxiciteit, beenmergsuppressie: anemie, leukocytopenie, thrombocytopenie, hemorragie, misselijkheid, braken, diarree, anorexie, gastro-intestinale ulceraties, moeheid, hoofdpijn, duizeligheid, neurologische aandoeningen, MTX-pneumonitis, teratogeen, onderdrukking van spermatogenese en oögenese; menstruatiestoornissen, mutageen, carcinogeen, jeuk, urticaria, anafylactische reactie, haaruitval, cutane ulceraties, fototoxische reacties, ecchymosen, acne, furunculosis, Stevens Johnson syndroom, koorts, koude rillingen, nefrotoxiciteit, hematurie, cystitis, manifest worden van diabetes, toename van reumanoduli.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.
prof.dr. Ph.I. Spuls. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

01-05-2017 (JRM / PHS) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid