SYSTEMISCHE THERAPIE IN DE DERMATOLOGIE ICD10: n.v.t.


Biologicals:
Cosentyx (secukinumab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Cosentyx (secukinumab) folder pdf
Dupixent (dupilumab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Dupixent (dupilumab) folder pdf
Enbrel (etanercept) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Enbrel (etanercept) folder pdf
Erivedge (vismodegib) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Erivedge (vismodegib) folder pdf
Humira (adalimumab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Humira (adalimumab) folder pdf
Mabthera (rituximab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Mabthera (rituximab) folder pdf
Remicade (infliximab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Remicade (infliximab) folder pdf
Remsima (infliximab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Remsima (infliximab) folder pdf
Stelara (ustekinumab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Stelara (ustekinumab) folder pdf
Taltz (ixekizumab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Taltz (ixekizumab) folder pdf
Tremfya (guselkumab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Tremfya (guselkumab) folder pdf
Xolair(omalizumab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Xolair(omalizumab) folder pdf
Yervoy (ipilimumab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Yervoy (ipilimumab) folder pdf
   
Immunosuppressiva en chemotherapeutica:
Cellcept (micofenolaatmofetil) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Cellcept (micofenolaatmofetil) folder pdf
Endoxan (cyclofosfamide) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Endoxan (cyclofosfamide) folder pdf
Imuran (azathioprine) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Imuran (azathioprine) folder pdf
Methotrexaat samenvatting SPC-tekst bijsluiter Methotrexaat folder pdf
Neoral (ciclosporine) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Neoral (ciclosporine) folder pdf
Prednison / Prednisolon samenvatting SPC-tekst bijsluiter Prednison / Prednisolon folder pdf
Prograft (tacrolimus) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Prograft (tracrolimus) folder pdf
   
Overige:
colchicine samenvatting SPC-tekst bijsluiter colchicine folder pdf
Dapson (diaminodifenylsulfon) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Dapson (diaminodifenylsulfon) folder pdf
Fumaarzuur samenvatting SPC-tekst bijsluiter Fumaarzuur folder pdf
isotretinoine samenvatting SPC-tekst bijsluiter isotretinoïne folder pdf
IvIg (immunoglobulinen) samenvatting SPC-tekst bijsluiter IvIg (immunoglobulinen) folder pdf
Kyntheum (brodalumab) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Kyntheum (brodalumab) folder pdf
Lampren (clofazimine) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Lampren (clofazimine) folder pdf
mesalazine samenvatting SPC-tekst bijsluiter mesalazine folder pdf
Neotigason (acitretine) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Neotigason (acitretine) folder pdf
Otezla (apremilast) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Otezla (apremilast) folder pdf
pentamidine samenvatting SPC-tekst bijsluiter pentamidine folder pdf
pentostam samenvatting SPC-tekst bijsluiter pentostam folder pdf
Plaquenil (hydroxychloroquine) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Plaquenil (hydroxychloroquine) folder pdf
Revlimid (lenalidomide) samenvatting SPC-tekst bijsluiter Revlimid (lenalidomide) folder pdf
rifampicine samenvatting SPC-tekst bijsluiter rifampicine folder pdf
sulfasalazine samenvatting SPC-tekst bijsluiter sulfasalazine folder pdf
thalidomide samenvatting SPC-tekst bijsluiter thalidomide folder pdf


EMA EPAR uitgebreide product teksten voor de EU

Op de website van de EMA (European Medicines Agency, www.ema.europa.eu/ema) zijn op artsen gerichte uitgebreide productsamenvattingen van de meeste geregistreerde geneesmiddelen te vinden (SPC teksten, summary of product characteristics, vroeger 1B teksten genoemd). In deze teksten is ook altijd de officiële goedgekeurde patiëntenbijsluiter opgenomen.Ook in andere talen beschikbaar. Officiële bijsluiterteksten zijn ook te vinden op de CBG website (Commissie Beoordeling Geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl/). De folders over geneesmiddelen op huidziekten.nl zijn vereenvoudigde versies van deze officiele bijsluiters, met toegespitste informatie over het gebruik (vaak off-label) bij dermatologische aandoeningen. Voor meer patiëntenfolders zie de speciale folderpagina op www.huidziekten.nl.

De teksten (zie voorbeeld fumaarzuur) en de samenvattingen (zie voorbeeld samenvatting fumaarzuur) gaan nader in op het gebruik van deze geneesmiddelen binnen de dermatologie. Hierbij worden ook waar mogelijk de dermatologische indicaties genoemd, inclusief de off-label indicaties. Tevens is informatie te vinden over de voorzorgsmaatregelen en labcontroles bij systemische medicatie in de dermatologie. Dit gedeelte is nog in bewerking. Het is moeilijk om betrouwbare informatie te vinden over dit onderwerp. Verschillende richtlijnen spreken elkaar tegen en wijken ook nog eens af van de adviezen in het farmacotherapeutisch kompas en in de 1B / SmPC teksten van de fabrikant. Richtlijnen zijn vaak defensief en adviseren veel meer labcontroles dan het farmacotherapeutisch kompas. Dit maakt het voorschrijven van de geneesmiddelen complexer en duurder. Ook de EU regels dragen hier aan bij, een voorbeeld is de extreme regelgeving rond het voorschrijven van retinoïden aan vrouwen.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

01-10-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter