ANEMIE (BLOEDARMOEDE) home ICD10: D64.9

Normochrome/normocytaire anemie (MCH normaal, MCV normaal) ziet men bij bloedverlies (later macrocytair, soms zelfs hypochroom), hemolyse (ernstige hemolyse: normoblasten in bloed), aplastische/hypoplastische anemie, uremie, chronische infectie, reumatoïde arthritis e.a. bindweefsel-ziekten, na brandwonden, pyridoxine deficiëntie, Thallasemie, sideroblastische anemie.

Macrocytaire, megaloblastaire anemie (MCV hoog, MCH hoog) ziet men bij vitamine B12 tekort (voedingsdeficiëntie, maagafwijkingen (pernicieuze anemie (intrinsic factor), gastrectomie, congenitale deficiëntie intrinsic factor), gestoorde absorptie, worminfectie (Dibothriocephalus latus), foliumzuur tekort, voedingsdeficiëntie, malabsorptie syndroom, verhoogde behoefte (zwangerschap, lactatie, haemolytische anemie, maligniteiten, chronische ontstekingen, R.A., chronische dialyse, C.H.F., leverziekten, homocystinurie), medicijnen (anticonvulsiva, alcohol, cytostatica), defecten in de DNA synthese.

Hypochrome, microcytaire anemie (MCH laag, MCV laag) ziet men bij ijzergebreksanemie, voedingsdeficiëntie, relatief tekort (b.v. groeiend kind), verhoogd verlies (menstruatie, menorrhagie, gastro-intestinaal bloedverlies, hematurie, haemoglobinurie), malabsorptie (achloorhydrie, coeliakie, pancreasinsufficiëntie), Thallasemie, etcetera.


Anemie in relatie tot dermatologie:
Anemie kan optreden bij een aantal geneesmiddelen die bij dermatologische indicaties worden voorgeschreven, zoals dapson, plaquenil, azathioprine, methotrexaat, colchicine, rituximab, alitretinoïne, pentamidine, endoxan, sulfasalazine, etc.
Anemie kan geassocieerd zijn met huidziekten, zoals pruritus, koilonychia, onychorrhexis, ulcera, ziekte van Kawasaki, urticaria pigmentosa, ziekte van Kahler, agammaglobulinemie, Waldenström's macroglobulinemie, Langerhans cel histiocytose, glossodynie, cheilitis angularis, porfyrie, Fanconi anemie, dermatitis herpetiformis, alopecia areata, hypereosinofiel syndroom, hyper IgE syndroom, Schnitzler syndroom, Goodpasture syndroom, acne fulminans, furunculosis, epidermolysis bullosa congenita, TEN, SLE, Still's disease, Peutz-Jeghers syndroom, hemangiomen, Rendu-Osler-Weber syndroom, acrocyanosis, erytromelalgie, acrokeratosis paraneoplastica, necrolytic migratory erythema, Sweet syndroom, panniculitis, trypanosomiasis, e.a. infecties.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

24-05-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid