ANTISTOFFEN TEGEN INFLIXIMAB, HUMIRA, ENBREL, EN MABTHERA home ICD10: n.v.t.

Antistofvorming tegen biologicals zoals infliximab en adalimumab kan de werking neutraliseren, maar ook bijwerkingen veroorzaken zoals allergische reacties of serumziekte-achtige verschijnselen. Indien er aanwijzingen zijn dat de werking achteruitgaat, of indien er dit soort reacties optreden, bestaat er een indicatie voor het bepalen van anti-stoffen. Het is te overwegen om ook routinematig af en toe de antistoffen en een dalspiegel (kort voor de volgende gift) te bepalen, om na te gaan of het nog wel zinvol is om het middel te geven. Een aantal laboratoria in nederland is in staat om deze antistoffen te bepalen, waaronder het laboratorium Sanquin (formulier 7, biologicals). Zie voor meer informatie over deze test de website van Sanquin.

Antistoffen tegen: Hoeveelheid: Techniek: Normaalwaarden: Prijs:
Remicade (Infliximab) 1 ml serum of 2 ml stolbloed Antigeen bindingstest (RIA) < 12 AE/ml € 29.00
Humira (Adalimumab) 1 ml serum of 2 ml stolbloed Antigeen bindingstest (RIA) < 12 AE/ml € 29.00
Enbrel (Etanercept) 1 ml serum of 2 ml stolbloed Antigeen bindingstest (RIA) zie onder € 29.00
Mabthera (Rituximab) 1 ml serum of 2 ml stolbloed Antigeen bindingstest (RIA)   € 29.00


Indien er antistofvorming optreedt en er is sprake van bijwerkingen die daar aan te relateren zijn, dan is dat een indicatie om te stoppen met de biological. Zijn er geen bijwerkingen maar gaat wel de werking achteruit, dan kan men de dosis of de toedieningsfrequentie verhogen, of kiezen voor een andere behandeling.
Naast antistoffen kan ook de concentratie van de biological zelf worden bepaald.
Van Enbrel is niet precies bekend wat de normaalwaardengrens voor antistoffen is; er worden namelijk zelden antistoffen gevonden. Wel is er een associatie tussen de serum concentratie en het klinisch effect. Slechte responders zitten meestal onder de < 2.1 mg/l, goede boven de 4.7 mg/l (Jamnitski et al.).

Men kan de vorming van antistoffen tegen adalimumab en infliximab proberen te voorkomen door vanaf het eerste voorschrijven het te combineren met een lage dosis methotrexaat (7.5 of 10 mg per week).


Biologicals

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

26-05-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter