ASA-KLASSEN VOOR PREOPERATIEF ONDERZOEK home ICD10: n.v.t.

De ASA klassen voor preoperatief onderzoek van de American Society of Anaesthesiology worden wereldwijd gebruikt als een soort inschatting van de gezondheid en de risico's bij patiënten die geopereerd moeten worden. Anaesthesisten stemmen hun screenend onderzoek af op de ASA klasse. Kanttekening is dat onderzoek heeft aangetoond dat patiënten niet consistent in dezelfde groepen geplaatst worden, en dat het screenend onderzoek verschilt per land en per ziekenhuis.


ASA 1 Patiënt is, behoudens de afwijking waarvoor operatie geïndiceerd is, verder gezond.
Voorbeeld: gezonde voetballer (met fractura cruris).
ASA 2 Patiënt heeft een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte, die geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.
Voorbeelden: lichte diabetes, gereguleerde hypertensie.
ASA 3 Patiënt heeft een ernstige (systeem)ziekte, die aanleiding geeft tot ernstige hinder of gedeeltelijke invalidering.
Voorbeelden: ernstige diabetes met vaatafwijkingen, recent doorgemaakt myocardinfarct, terminale nierinsufficiëntie, niertransplantatie.
ASA 4 Patiënt heeft een constant levensbedreigende, of volledig invaliderende ziekte.
Voorbeeld: ernstig symptomatische continue coronaire ischemie.
ASA 5 Patiënt heeft, met of zonder operatieve behandeling, geen reële kans langer dan 24 uur te overleven.
Voorbeeld: terminale (irreversibele) septische shock.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

03-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid