AUTOLOOG SERUM HUIDTEST (autologous serum skin test) home ICD10: n.v.t.

De autoloog serum huidtest is een eenvoudige methode om bij patiënten met chronische idiopathische urticaria (langer dan 6 weken bestaand, geen enkele oorzaak gevonden) te onderzoeken of er sprake is van functionele auto-antistoffen tegen de high affinity IgE receptor (FcepsilonRI). Deze antistoffen binden aan de IgE receptor op mestcellen en veroorzaken mestceldegranulatie, waarna urticaria kan ontstaan (auto-immuun urticaria). Dit komt bij circa een derde van de CIU patiënten voor (gemeten met ELISA of Western blot). Een duidelijk positieve test deelt de patiënt in in de categorie waarbij de kans klein is dat er nog een wegneembare onderliggende oorzaak kan worden gevonden, en waarbij men geneigd is de patiënt te behandelen met immunosuppressiva (prednison, ciclosporine) en/of middelen die de antistofproductie remmen (plasmaferese, IVIG, anti-CD20).

Procedure:
- Neem stolbloed af onder steriele condities
- 15-30 minuten rechtop laten staan
- afdraaien (3.000 rpm 15 min) en kleine hoeveelheid serum afnemen
  (zonodig deel serum gekoeld opslaan voor gebruik op korte termijn of invriezen voor later herhalen van de test)
- intracutaan testen (volume 0.05 ml intracutaan) op de binnenzijde van de onderarm met een afstand van 3-5 cm
- zoek een gebied uit waar geen urticaria zitten of recent (48 uur) gezeten hebben
- uiteraard mag de patiënt ook geen antihistaminica gebruikt hebben 2-3 dagen voorafgaand aan de test
- testen: 1) serum; 2) NaCl 0.9% controle; 3) standaard 10 μg/ml histamine oplossing.
- aflezen na precies 30 minuten.

De test is duidelijk positief indien de kwaddel:
1) rood is en de controle niet en
2) de kwaddel 1.5 mm groter is dan de NaCl controle (sensitiviteit circa 70%, specificiteit circa 80%).

Een positieve test toont aan dat er in het bloed een factor circuleert die mestceldegranulatie veroorzaakt.
Meestal blijkt dat dan bij nadere analyse IgG te zijn gericht tegen de high affinity IgE receptor op mestcellen.

testbenodigdheden: 0.05 ml histamine, NaCl en serum van de patient autoloog serum test bij chronische urticaria autoloog serum test bij chronische urticaria Autoloog serum test bij chronische urticaria
histamine, NaCl, serum patiënt negatief negatief positief: rood en > 1.5 mm


Referenties
1. Sabroe RA, Grattan CE, Francis DM, Barr RM, Kobza Black A, Greaves MW. The autologous serum skin test: a screening test for autoantibodies in chronic idiopathic urticaria. Br J Dermatol 1999;140:446-452.
2. Sabroe RA, Fiebiger E, Francis DM, Maurer D, Seed PT, Grattan CE, Black AK, Stingl G, Greaves MW, Barr RM. Classification of anti-FcepsilonRI and anti-IgE autoantibodies in chronic idiopathic urticaria and correlation with disease severity. J Allergy Clin Immunol 2002;110:492-499.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

03-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid