ACUTE EN ERNSTIGE DERMATOLOGISCHE AANDOENINGEN home ICD10: n.v.t.

Er zijn enkele huidziekten die acuut ontstaan en ernstig kunnen verlopen, soms zelfs met fatale afloop. Dat kunnen zijn ernstige infecties zoals erysipelas, erysipelas van het gelaat, necrotiserende fasciitis, gasgangreen, Fournier gangreen, purpura fulminans, eczema herpeticum, gedissemineerde herpes, staphylococcal scalded skin syndrome, maar ook ernstige inflammatoire dermatosen zoals erythema exsudativum multiforme (EEM), Stevens-Johnson syndroom / toxische epidermale necrolyse (SJS-TEN), drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS), acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis (AGEP), graft versus host disease (GVHD), psoriasis pustulosa generalisata, pemphigus, en de harlekijn foetus.

Voor 6 acute dermatologische beelden (EEM, SJS-TEN, DRESS, AGEP, GVHD, en SSSS) waarvoor vaak de dienstdoende dermatoloog of arts-assistent dermatologie in consult wordt gevraagd heeft Alexander Lokin een praktische handleiding voor de dienst geschreven met daarin de belangrijkste punten qua anamnese, diagnostiek, en behandeling. Zie onderstaand PDF document (versie 2021):

Beleid bij acute dermatologische aandoeningen (EEM, SJS-TEN, DRESS, AGEP, GVHD, SSSS)


Auteur(s):
Alexander S.H.J. Lokin. Arts-assistent Dermatologie, Amsterdam UMC.

30-12-2021 (ASL) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid