BERYLLIUM GRANULOMA home ICD10: L92.3

Het Beryllium granuloma is een granulomateuze reactie op Beryllium, meestal na industriële blootstelling. Na blootstelling via inhalatie kan een granulomateuze pneumonie ontstaan, bij penetratie via de huid (via verwondingen) kunnen chronische granulomateuze ontstekingen in de huid ontstaan. Beryllium in opgeloste vorm is zeer giftig. Ook blootstelling aan fijnverdeeld Beryllium stof is gevaarlijk. Het veroorzaakt de gevaarlijke longziekte berylliose en longkanker. Beryllium werd vroeger verwerkt in TL buizen, maar ook in kathode buizen (radiobuizen), in röntgen apparatuur en in de nucleaire industrie. De toepassing in fluorescentiebuizen is nu verboden. Wanneer Beryllium blootgesteld wordt aan α-straling, heeft het de eigenschap neutronen vrij te geven. Het wordt gebruikt als zwakke neutronenbron. Beryllium-koper legeringen worden toegepast in puntlaselektroden, veren en elektrische contacten, in de luchtvaart, ruimte- en defensie-industrie, en in de petrochemische industrie. Berylliumoxide (BeO) wordt toegepast in luidsprekerconussen en in spiegels van telescopen. Doordat de gevaren van Beryllium nu bekend zijn, en beschermende maatregelen worden genomen, komt het Beryllium granuloma niet meer voor.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

01-05-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter