BIOPT BIJ BACTERIËLE ENDOCARDITIS home ICD10: n.v.t.

Sommige patiënten hebben een hartafwijking waarbij endocarditisprofylaxe noodzakelijk is voorafgaande aan ingrepen. Meestal staat dit vermeld op een speciaal patiënten kaartje dat door de cardioloog aan de patiënt is verstrekt.

Bij een biopt uit niet-geïnfecteerde huid zijn er geen speciale voorzorgen nodig.
Bij biopt uit of ingreep in geïnfecteerd weefsel (abces, furunkel) wel.
Ook een biopt in de mondholte (gingivaslijmvlies of wang) is een indicatie voor profylaxe.
Zie verder onder endocarditisprofylaxe.

Indicaties voor antibioticaprofylaxe: aangeboren hartafwijkingen, coarctatio aortae, persisterende ductus Botalli, aortastenose of insufficiëntie, reumatische of andere klepvitiae, mitralisklep prolaps, eerder doorgemaakte endocarditis.

Bij huidinfecties:
Profylaxe bij ingrepen in geïnfecteerd weefsel, zoals incisie van huidabces en ontlasten van furunkel
Volwassenen: flucloxacilline, 2 gram per os 30 minuten voor de ingreep
Kinderen flucloxacilline, 50 mg/kg per os, maximaal 2 g 30 minuten voor de ingreep
Bij overgevoeligheid voor penicilline:
Volwassenen: clindamycine 600 mg per os
erytromycine 1 g kan eventueel ook
1 uur voor de ingreep
Kinderen: clindamycine per os
tot 10 kg: 150 mg
10 tot 30 kg: 300 mg
vanaf 30 kg: 450 mg
1 uur voor de ingreep
  
Bij ingrepen of biopt mondholte:
Profylaxe bij ingrepen in de mondholte
Volwassenen: amoxicilline 3 gram per os bij voorkeur in dispersvorm 1 uur voor de ingreep
Kinderen: amoxicilline-suspensie 50 mg/kg per os, maximaal 3 g 1 uur voor de ingreep
Bij overgevoeligheid voor penicilline:
Volwassenen: clindamycine 600 mg per os 1 uur voor de ingreep
  of: clindamycine 600 mg iv 30 minuten voor de ingreep
Kinderen: clindamycine per os
tot 10 kg: 150 mg
10 tot 30 kg: 300 mg
vanaf 30 kg: 450 mg
1 uur voor de ingreep
  of: clindamycine 20 mg/kg iv (maximaal 600 mg iv) 30 minuten voor de ingreep


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid