BLOEDONDERZOEK BIJ PATIËNTEN MET PRURITUS E.C.I. home ICD10: n.v.t.


Laboratoriumonderzoek bij jeuk e.c.i.:
Basis screenend bloedonderzoek:
● BSE
● CRP
● Hb
● Leukocyten
● Leukocytendifferentiatie
● Eosinofielen (totaal)
● Trombocyten
● Kreatinine
● Ureum
● urinezuur
● ALAT
● ASAT
● Alkalische Fosfatase (AF)
● Gamma-GT
● LDH
● Bilirubine totaal
● glucose (bij voorkeur nuchter)
● HbA1c
● TSH
● IJzer
● Ferritine
● TYBC

Op indicatie / facultatief:

Indien in de Tropen geweest:
● faecesonderzoek op wormeieren en cysten (Baerman concentraat, TFT test, evt 1-2 x herhalen)
● serologisch onderzoek naar Schistosoma, Strongyloides en Ecchinococcus

Bij risico op hepatitis (druggebruik, onbeschermde contacten, reizen, beroepsmatig):
● screening op hepatitis B en C:
● anti-hepatitis B core antibody, hepatitis B surface antigen, anti-hepatitis C virus-antibody

Bij klachten optioneel:
● anti CMV, anti EBV

Bij risico op HIV / bij frequente infecties:
● screening op HIV (antigeen/antistoffen)

Bij aanwijzing voor jeuk bij atopie:
● totaal IgE
● RAST pakket inhalatie allergenen screening (Phadiatop)
● RAST pakket voedingsallergenen

Bij afvallen, nachtzweten, verdenking op maligniteit:
● X-thorax, vraagstelling vergrote lymfklieren, mediastinale tumoren, longtumoren; of
● CT scan, vraagstelling vergrote lymfklieren, mediastinale tumoren, longtumoren
● faeces op occult bloed
● totaal eiwit
● paraproteïnen (M-proteine) screening
● CD4/CD8 ratio

En optioneel:
● Echo abdomen, lever (metastasen, cysten, galstenen, steatose), nierafwijkingen ?
● differentiatie leukocyten bloed, speciële hematologie
● consult hematoloog (punctie lymfklier, beenmergpunctie)

Bij verdenking nierziekte:
● urinesediment kwalitatief (eiwit, glucose, erytrocyten)
● PTH
● calcium
● fosfaat

Bij huidafwijkingen:
● biopt / vriesbiopt voor IF (non bullous pemphigus)
● KOH preparaat (scabies)

Dermografie test

Bij hyperthyreoidie of hypothyreoidie:
● antithyreoidale antistoffen
● anti TPO (thyreoid peroxidase)
● anti TSI (TSH receptor)

Bij verdenking op malabsorptie:
● albumine
● vitamine B 12
● antigliadinen (coeliakie)
● antistoffen (IgA) tegen gedeamineerd gliadine
● antistoffen (IgG) tegen transglutaminease)
● antistoffen (IgA) tegen transglutaminease)
● totaal IgA (of totaal IgG, IgA, IgM)

Bij verdenking op dermatitis herpetiformis:
● biopt
● antistoffen (IgA) tegen gedeamineerd gliadine
● antistoffen (IgG) tegen transglutaminease)
● antistoffen (IgA) tegen transglutaminease)

Bij anemie:
● ijzer, TYBC, transferrine
● transferrine saturatie (TSAT)
● MCV (mean corpuscular volume), MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration)
● LDH

Bij verdenking op auto-immuunhepatitis:
● antimitochondrial antibodies (AMAs), anti-smooth muscle antibody, antiactin antibody

Zie ook onder pruritus

spacer

normaalwaarden
overzicht bloedonderzoek bij dermatologische indicaties


Referenties
1. Pereira MP, Ständer S. Chronic Pruritus: Current and Emerging Treatment Options. Drugs 2017 Jun;77(9):999-1007.
2. Rajagopalan M, Saraswat A, Godse K, et al. Diagnosis and Management of Chronic Pruritus: An Expert Consensus Review. Indian Journal of Dermatology 2017;62(1):7-17.
3. Yosipovitch G, Bernhard JD. Chronic pruritus. N Engl J Med 2013;368:1625-1634 (PDF).
4. Berger TG, Shive M, Harper GM. Pruritus in the Older Patiënt - A Clinical Review. JAMA 2013;310(22):2443-2450 (PDF).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

16-07-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter