BLOEDONDERZOEK BIJ VASCULITIS home ICD10: n.v.t.


Laboratoriumonderzoek bij vasculitis:
Biopten:
● Routine en immunohistopathologisch (IF) onderzoek huidbiopten

Routine bloedonderzoek:
● ALAT, Alkalische fosfatase, ASAT, GGT
● amylase
● CPK
● Natrium, Kalium, Kreatinine
● BSE
● Eosinofielen totaal
● Hb, Leuko's, Leukocytendifferentiatie, Trombo's

Urine:
● Kwalitatief (Eiwit, Glucose, Hemoglobine)
● Sediment (leuko's, cylinders?)
● Indien eiwit in urine ook urine kwantitatief (Eiwit, Kreatinine)

Faeces:
● Faeces op occult bloed (optioneel)

Auto-immuunziekten:
● ANA, anti-DNA cascade onderzoek
● Reumafactor
● circulerende immuuncomplexen
● C4
● CH50, C3
● ANCA's (antineutrophil cytoplasmic antibodies)
● cryoglobulinen
● Eiwitspectrum
● M-proteïnen screening (paraproteïnen)
● totaal IgG, IgA, IgM

Bij uitgebreide necrotische ulcera:
trombofilie pakket
● eventueel PT, aPTT (dd purpura)
● eventueel cholesterol en triglyceriden (dd cholesterolembolieën)

Micro-organismen:
● Keelkweek (Streptococcen?) AST, anti-DNAse B
● Faeceskweken bij diarree (S.S.Y.C., virale gastroenteritis)
● Bloedkweken bij koorts (sepsis, endocarditis)
● Virus serologie (hepatitis C, B, A, herpes, influenza, CMV, EBV, HIV)
● Keel- of sputumkweken op onderliggende virale luchtweg infecties

Voor verder onderzoek, op indicatie, zie onder leukocytoclastische vasculitis

spacer

normaalwaarden
overzicht bloedonderzoek bij dermatologische indicaties


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

16-07-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter