BLOEDONDERZOEK / LABORATORIUMONDERZOEK home ICD10: n.v.t.


Laboratoriumonderzoek bij diverse dermatologische indicaties:
anemie
blaarziekten, serologisch onderzoek
hormonale dysbalans
jeuk
pyoderma gangrenosum
routinebloed bij opname
stollingsstoornis (hypercoagulabiliteit)
urticaria
vasculitis
xeroderma pigmentosum spacer

normaalwaardenAuteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-01-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid