BROMODERMA EN IODODERMA home ICD10: L27.0

Bij bromoderma ziet men geïnfecteerde, nattende plaque(s), soms ernstige (papulopustuleuze) ontstekingen, lijkend op pyoderma gangrenosum, maar veroorzaakt door een broom of jodiumverbinding. De publicaties over bromoderma en iododerma zijn oud. Het wordt niet vaak (meer) gezien.

Therapie: symptomatisch, + verantwoordelijke medicatie staken.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

31-12-2009 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter