BULLEUZE DERMATOSEN home ICD10: R23.8

Met bulleuze dermatosen worden meestal de auto-immuun blaarziekten bedoeld, zoals bulleus pemphigoïd (parapemphigus) en pemphigus. Zie voor de DD de tabellen en de afzonderlijke hoofdstukken. Zie ook diagnostiek bij blaarziekten.

Indeling blaren op etiologie:
Congenitaal: epidermolysis bullosa, benigne familiale pemphigus
Immunologisch: pemphigus, parapemphigus, lineaire IgA dermatose, epidermolysis bullosa acquisita, herpes gestationis, dermatitis herpetiformis, contacteczeem, pompholyx, bulleuze LE.
Infectieus: staphylococcal scalded skin syndroom, impetigo bullosa, erysipelas bullosa, staphyloccen toxinen, candida, syphilis bullosa.
Fysisch/chemisch: druk, decubitus, plooien in compressieverband, syndroma hypostaticum, wrijving, hitte, chemische stoffen, zonneverbranding, suction blisters
Overige: toxische epidermale necrolyse, bulleuze toxicodermie, subcorneal pustular dermatosis, transient acantholytic dermatosis, porphyria cutanea tarda, erytropoetische protoporfyrie en porfyrie, porfyria variegata, bullosis diabeticorum, pseudoporfyrie (blaren bij diuretica, o.a. furosemide)

Indeling op niveau blaarvorming:
Splijting in de epidermis / acantholyse: pemphigus, Hailey-Hailey, toxische epidermale necrolyse, staphylococcal scalded skin syndroom, epidermolysis bullosa (bepaalde vormen), trauma, impetigo.
Splijting subepidermaal: parapemphigus, dermatitis herpetiformis, porphyria cutanea tarda, porphyria variegata, en zelden bij lichen ruber planus (bullosus), lichen sclerosus et atrophicus, SLE.BULLEUZE DERMATOSEN BIJ KINDEREN home ICD10: R23.8

DD blaarziekten bij kinderen:
bacteriële infecties
staphylococcal scalded skin syndroom, impetigo bullosa / impetigo neonatorum, erysipelas bullosa
virale infecties
(congenitale) herpes simplex, varicella, herpes zoster, hand foot mouth disease
overige infecties en infestaties
(congenitale) candidiasis met vesiculopustels, scabies met bulla, culicosis bullosa
reactief aan infecties (erythema exsudativum multiforme) of aan geneesmiddelen (Stevens Johnson syndroom / toxische epidermale necrolyse)
neonatale reacties op contaminatie van de huid
erythema toxicum neonatorum, transiënte neonatale pustuleuze melanosis
auto-immuun blaarziekten
juveniele lineaire IgA dermatose (chronic bullous disease of childhood), dermatitis herpetiformis, parapemphigus, pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus
erfelijke blaarziekten
epidermolysis bullosa simplex lokaal of gegeneraliseerd, junctional epidermolysis bullosa type Herlitz of non-Herlitz, epidermolysis bullosa dystrofica, Kindler syndroom
bulleuze congenitale ichthyosiforme erytrodermie
diversen
miliaria cristallina, incontinentia pigmenti, aplasia cutis congenita, focale dermale hypoplasie, epidermolysis bullosa acquisita, mastocytose,
Langerhanscel histiocytose, contacteczeem, fytofotodermatitis, acrodermatitis enteropathica, methylmalonzuur acidemie, acropustulosis of infancy
fysisch
suction blisters, decubitus, frictieblaren, brandwonden


patientenfolder


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 R23.8 Overige en niet gespecificeerde veranderingen aan huid: blaar
ICD10 R23.8 Other and unspecified skin changes: blister
SNOMED 417237009 Blister of skin AND/OR mucosa
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven