BRANDERIGE SENSATIE IN DE HUID home ICD10: R20.8

Voor de klacht pruritus bestaan er rijtjes van oorzaken van jeuk waarop gescreend kan worden. Sommige patiënten hebben meer last van een branderig gevoel in de huid dan van jeuk. Een branderige sensatie in de huid (burning skin) kan het gevolg zijn van prikkeling van zenuwen op diverse niveau's, zowel in de huid zelf als op een hoger niveau in de zenuwvezels of in het centrale zenuwstelsel (neuropathische pruritus). Ook stress of angst kan een branderig gevoel in de huid geven (anxiety burning skin sensation). Voor meer oorzaken van gegeneraliseerde of lokale branderigheid van de huid, zie de tabel. Zie ook onder pijnlijke huid.


Oorzaken van een branderige huid:
Gedissemineerde branderigheid:
- polycythemia vera
- neuropathie nno
- diabetische neuropathie
- centraal pijn syndroom
- stress / angst stoornis
- vitamine B3 deficiëntie (pellagra)
- ziekte van Fabry
- fotodermatosen
- erytropoiëtische protoporfyrie
- graft versus host disease
- hypomagnesiëmie
- hypocalciëmie
- multiple sclerose
- megaloblastaire anemie
- hypoparathyreoïdie
- Lyme Borreliose
- geneesmiddelen
  (glicazide, ciclosporine, amlodipine, esomeprazol. e.v.a.)

Lokale branderigheid:
- notalgia paresthetica
- brachioradiale pruritus
- post herpetische neuralgie
- posttraumatische sympathicus dystrofie
- alopecia areata
- contactallergie
- rosacea
- glossodynie, glossitis, Sjögren, burning mouth syndroom
- burning vulvitis, vulvodynie
- geneesmiddelen (capsaïcine, Protopic)


Diagnostiek:
Aanvullend onderzoek op indicatie. Opties zijn Hb, diff, eosinofielen, calcium, magnesium, glucose, vitamine B3 in urine, alfa-D-galactosidase, PTH.

Therapie:
Bij de behandeling van dit type neuropathische jeuk, met branderige sensaties of andere vormen van paresthesiën kunnen locale en systemische antipruriginosa worden voorgeschreven die ingrijpen op de prikkeloverdracht, zoals levomenthol en capsaïcine, en in ernstige gevallen amitriptyline, gabapentine, antidepressiva, en anti-epileptica (zie voor een overzicht onder aquagene pruritus).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 R20.8 Overige en niet gespecificeerde sensibiliteitsstoornissen van huid: branderige sensatie
ICD10 R20.8 Other disturbances of skin sensation: burning sensation
SNOMED 762397008 Burning sensation of skin
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven