CANDIDA SYNDROOM home ICD10: geen

Candida syndroom (op microniveau), afgekort CSOM was een van de 'modeziekten' behorende tot de steeds groter wordende groep 'niet objectiveerbare psycho-organische syndromen' zoals het meervoudig chemicaliën syndroom, ME (myalgische encephalopathie) / CVS (chronisch vermoeidheid syndroom), fibromyalgie, bekkenbodemsyndroom, RSI (de muisarm), whiplash, HPU (hemopyrrollactamurie), chronische Lyme, etc. Het was een benaming voor een scala aan subjectieve klachten welke werden toegeschreven aan infestatie met Candida species. Candida is echter een normale (commensale) gist in de tractus digestivus, en in de reguliere geneeskunde werd dan ook getwijfeld aan het bestaan van dit syndroom. Het Candida syndroom is inmiddels weer uit de mode geraakt, net als de muisarm. Ook het chronische vermoeidheid syndroom is op dit moment weer vrijwel geheel verdwenen, maar het lijkt te zijn vervangen door chronische Lyme.

De medische wereld is verdeeld, sommige hulpverleners beschouwen deze aandoeningen als echt bestaand, en anderen zien het als niet-bestaande internetziekten, modeziekten, hedendaagse varianten van de vroegere hysterie en neurasthenie, in ieder geval als aandoeningen die niet objectiveerbaar zijn en die niet of nauwelijks voorkomen in landen waar geen laagdrempelige WAO-regeling bestaat. Voor patiënten is het heel verwarrend. Ze vinden op internet vele niet van echt te onderscheiden websites, er zijn artsen bij betrokken, er zijn dubieuze laboratoria in Nederland en in Duitsland waar de diagnose bevestigd kan worden, o.a. met levende bloed analyse (LBA).


31-05-2023 (JVE) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid