CARNEY COMPLEX (Carney syndroom) home ICD10: L81.4

Het Carney syndroom (Carney complex) is een zeldzaam autosomaal dominant syndroom gekenmerkt door de combinatie van blue naevi, lentigines, en mucocutane myxomen. Er kunnen ook systemische afwijkingen bij voorkomen zoals cardiale myxomen, myxoide fibroadenomen in de mammae, groeihormoon producerende hypofyse tyumoren (acromegalie), feochromocytoom, Sertoli cell tumor in de testes, myxoide uterusleiomyomen, acousticus neurinoma, en Schwannomata. De huidafwijkingen kunnen voorafgaan aan de systemische afwijkingen en zijn een reden voor een grondig intern onderzoek. Synoniemen zijn het LAMB syndroom (Lentigines, Atrial myxomas, Mucocutaneous myxomas, Blue nevi) en het NAME syndroom (Nevi, Atrial myxomas, Myxoid tumors, Ephelides).

Bij ongeveer de helft van de patiënten worden blue naevi, epheliden, en mucocutane lentigines gevonden, variërend van enkele tot veel. Patiënten die verdacht worden van het Carney syndroom moeten onderzocht worden op systemische afwijkingen, evenals hun eerste-graads familieleden.

Lentigines bij Carney complex Myxoma cutis bij Carney complex Myxoma cutis bij Carney complex
lentigines bij Carney complex myxoma cutis bij Carney myxoma cutis bij CarneyAuteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

23-11-2021 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L81.4 Overige vormen van hyperpigmentatie door melanine: Carney complex
ICD10 L81.4 Other melanin hyperpigmentation: Carney complex
SNOMED 733491005 Carney complex
DBC 15 Naevi (alle vormen)

ICD10 L81.4 Overige vormen van hyperpigmentatie door melanine: NAME syndrome
ICD10 L81.4 Other melanin hyperpigmentation: NAME syndrome
SNOMED 239132009 Atrial myxoma with lentigines
DBC 15 Naevi (alle vormen)

ICD10 D44.8 Neoplasma met onzeker of onbekend beloop uitgaande van endocriene klieren; polyglandulaire betrokkenheid: Carney complex
ICD10 D44.8 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands; pluriglandular involvement: Carney complex
SNOMED 733491005 Carney complex
DBC 15 Naevi (alle vormen)